Föreningen Långholmens Koloniträdgårdar Ditt reg.nr

advertisement
Föreningen Långholmens Koloniträdgårdar
Ditt reg.nr………………….
Oktober 2016
Årligt informationsbrev till dej som står på vår intresselista!
Det här är också din bekräftelse på att du fortfarande finns med på intresselistan till vår
förening och ditt registreringsnummer är angivet längst upp till höger. Numret anger inte
din plats på intresselistan utan endast vilket år du anmälde dej. Vill du veta din nuvarande
köplats kan du skriva till min mailadress längst ner i brevet.
I år har vi glädjande nog kunnat dela ut tre odlingslotter och nästa år blir det, vad jag vet just
nu, ytterligare minst tre lediga. Två av lotterna hade, p.g.a. olika omständigheter, inte odlats
aktivt under en längre period, vilket i sin tur påverkade valet av nya innehavare. Det är alltså
inte självklart att du får en lott, även om du har kallats till visningen och står långt fram i kön,
läs mer om detta på vår hemsida. Alla tre som fick en lott i år hade köat sen 2003 och för
närvarande finns det 183 personer på intresselistan.
När du så småningom får din kolonilott i vår förening förväntar vi oss naturligtvis ett aktivt
odlande, men vi förväntar oss också ett engagemang i föreningens gemensamma uppgifter
såsom olika förtroendeuppdrag och arbetsgrupper mm.
Jag vill också passa på och informera er om vägen till en kolonilott med stuga i vår förening,
något som jag får mycket frågor om. En ledig stuglott hos oss lämnas aldrig direkt till någon
på intresselistan utan dit går endast lediga odlingslotter. Det är först när man har fått sin
odlingslott och blivit medlem i föreningen, som man kan anmäla sitt intresse för att byta den
lotten till en med stuga.
Vårt miljöarbete fortsätter aktivt, i år har vi t ex börjat köpa in gemensam jord i lösvikt och inte
förpackad i plastsäckar som tidigare, gödsel köper vi på samma sätt.
Föreningen har också deltagit i en försöksverksamhet med att använda biokol i våra rabatter.
Biokolen är en återvinningsprodukt som framställs av träd, grenar mm. som tas om hand av
stans parkförvaltning. Varje deltagare i projektet fick plantera samma växter i två olika
rabatter, en med biokol och en utan, för att sen jämföra resultatet. Jämförelsen visade ingen
större skillnad i år, men projektet skall fortsätta och gör kanske skillnad under en längre tid.
I år har vi också haft en utbildning i hur man bygger en kompost och hur man komposterar.
Vi skall bli bra på att återvinna så mycket som möjligt av det vi odlar och därmed skapa ny
egen jord.
Vill du fortfarande stå kvar på vår intresselista, betalar du in årsavgiften 100 kr för 2017 till
Långholmens Koloniträdgårdar´s bankgiro 829-2419 senast den 31 december 2016 .
Glöm inte att ange ditt registreringsnummer på inbetalningen och att meddela
adressändringar till mej!
Har du några andra frågor eller funderingar kring vår intresselista än den information, som
finns på vår hemsida www.langholmenskolonier.se, får du gärna kontakta mej på min
mailadress [email protected] eller telefon 08-84 99 59.
Med vänlig hälsning
Britt-Marie Daxberg
Download