Teknisk guide

advertisement
Teknisk guide
Sv
Introduktion
Den här ”Tekniska guiden” beskriver i detalj de fotografiska
tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt
avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här kan du
beundra skickligheten hos de professionella fotografer som
använder D800/D800E.
Även om kamerans otroliga 36 megapixlar ger D800/D800E
en oöverträffad upplösning jämfört med tidigare digitala
systemkameror, medför den höga upplösningen även att
eventuell oskärpa märks mer, vare sig den beror på felaktig
fokusering eller på att kameran rört sig. För att kunna utnyttja
den fulla potentialen hos en kamera med över 30 miljoner
pixlar krävs det att man skaffar sig en ingående förståelse för
vad som orsakar och kännetecknar oskärpa, att man noggrant
väljer inställningar och verktyg (objektiv, stativ osv.) och
arbetar med bästa möjliga motiv.
ii
Innehållsförteckning
Introduktionii
Fototekniker2
Stillastående motiv....................................................................2
• Lektion 1: Använda ett stativ...................................................... 5
• Lektion 2: Använda livevisning.................................................. 6
• Lektion 3: Undvik mycket små bländaröppningar ..........11
• Samma bild komponerad via sökaren..................................13
Porträtt...................................................................................... 15
• Lektion 1: Välja lämpliga fokuseringsinställningar...........17
• Lektion 2: Välja lämpliga exponeringsinställningar.........18
• Lär dig av misstagen: Samma bild, annan fokuspunkt.....21
Snabbtips22
1. Hög ISO-känslighet............................................................ 22
2. Automatisk ISO-känslighet............................................... 24
3. Förbättra den optiska prestandan.................................. 26
4. Porträtt i motljus................................................................. 28
D800E30
1. Högupplösta bilder med D800E...................................... 30
2. Bländare och komplicerade motiv.................................. 32
3. Färgdistortion och moaréeffekter .................................. 34
1
Fototekniker
Orörliga motiv
—Minimera oskärpa—
2
3
Fototekniker
Med den höga upplösningen hos D800/D800E kan minsta
kamerarörelse resultera i oskärpa. Den teknik som beskrivs i
det här avsnittet minimerar oskärpan genom att kombinera
användning av ett stativ med att man fotograferar med
livevisning.
Tekniska data
n objektiv: AF-S NIKKOR 14‑24 mm f/2.8G ED n Exponeringsläge:
Manuellt n Slutartid: 1 s n Bländare: f/8 n Vitbalans: Välj
färgtemperatur (5 000 K) n ISO-känslighet: 100 n Picture control:
Standard
Obs! Den här bilden togs i 14-bitars NEF (RAW)-format och har
bearbetats med Capture NX 2.
Foto © Benjamin Anthony Monn
4
Orörliga motiv
Lektion 1: Använda ett stativ
Använd ett stativ för att minimera
oskärpan när du fotograferar
orörliga motiv. Stativet ska vara
så stadigt som möjligt – undvik
att dra ut benen eller mittstången
längre än nödvändigt. Ett
stort huvud hjälper till att hålla
kameran stadigt.
Läget Stativ
Vissa objektiv, t.ex. AF-S NIKKOR
400 mm f/2.8G ED VR, möjliggör
vibrationsreducering
med
ett STATIV-alternativ som är
särskilt effektivt för att minska
oskärpa vid slutartider på
1/15–1 s. Det här alternativet
rekommenderas i allmänhet
när kameran monterats på
ett stativ. Alternativet NORMAL
rekommenderas dock om
stativhuvudet inte är fixerat eller
om ett enbensstativ används.
5
Fototekniker
Lektion 2: Använda livevisning
Livevisningsläget kan användas för att få skarpare fokusering
och förebygga oskärpa.
Fotografera med livevisning
Vrid omkopplaren för livevisning till C och tryck ned a för
att fälla upp spegeln och visa bilden genom objektivet på
monitorn.
Väljare för livevisning
6
a knapp
Orörliga motiv
Varför använda livevisning?
1. Spegeln fälls upp innan fotografering, vilket minskar oskärpan.
Med den höga upplösningen hos D800/D800E kan till och
med den lilla rörelse som uppstår när spegeln fälls upp ibland
räcka för att skapa oskärpa i bilderna. I livevisningsläget
fälls spegeln upp långt innan slutaren utlöses vilket gör att
eventuell oskärpa minimeras.
Reducera oskärpa när bilden komponeras i sökaren
Om det är svårt att se bilden i livevisningsfönstret, t.ex.
vid starkt ljus utomhus, kan du använda sökaren för att
komponera dina bilder. Använd i så fall läget med uppfälld
spegel för att minimera den oskärpa som ibland inträffar
när spegeln fälls upp. Håll in upplåsningsknappen för
ratten för utlösarläge och vrid ratten till Mup.
När du fokuserat trycker du ned avtryckaren helt en
gång för att fälla upp spegeln och igen för att lösa ut
slutaren. Du kan även använda en trådutlösare för att
undvika kamerarörelser när avtryckaren trycks ned,
eller så kan du välja något annat alternativ än Av för
inställningen d4, Exponeringsfördröjning, som du
hittar i Anpassningsmenyn. Därigenom kan du fördröja
exponeringen med cirka 1–3 s efter att spegeln fällts upp.
Ett stativ rekommenderas.
7
Fototekniker
Varför använda livevisning?
2. Fokusera var som helst i bildrutan.
I livevisningsläget kan du använda multiväljaren
för att placera fokuspunkten var som helst i
bildrutan oavsett vilket alternativ som valts för
AF/MF och autofokusering.
Möjligheten att placera fokuspunkten var som helst i monitorns vy utökar kamerans fokuseringsområde dramatiskt.
I autofokuseringsläget trycker du ned avtryckaren halvvägs
eller trycker ned knappen B för att fokusera på motivet
i den valda fokuspunkten. I det manuella fokuseringsläget kan
du själv justera fokuseringen genom att vrida på objektivets
fokusring.
8
Orörliga motiv
Varför använda livevisning?
3. Zooma in för exakt fokusering.
Tryck ned knappen X om du vill
förstora bilden i monitorn med upp
till 23× för exakt fokusering med
livevisning. Den här funktionen
är särskilt effektivt vid manuell
fokusering.
X-knappen
Ett navigeringsfönster visas i en
grå bildruta längst ned i displayen.
Använd multiväljaren om du vill
bläddra till delar av bilden som
inte syns på monitorn.
Navigeringsfönster
9
Fototekniker
Föreslagna inställningar
Vitbalans > Välj färgtemp.: Vitbalansen kan justeras i såpass små steg
som 10 K. Om du vill justera vitbalansen på axeln gult (A) –blått (B)
håller du ned knappen U och
trycker på 4 eller 2 för att markera
en siffra och på 1 eller 3 för att
ändra den.
Stödlinjer: Stödlinjer, som är
användbara vid bildkomposition,
kan visas i samband med
livevisnings-fotografering om du
trycker ned knappen R.
Virtuell horisont: Knappen R
kan också användas för att visa
indikatorer för kamerans lutning
åt olika håll, vilket hjälper dig att
bibehålla kamerans vinkel vid
livevisningsfotografering.
10
Orörliga motiv
Lektion 3: Undvik mycket små bländaröppningar
Genom att använda låga bländartal i exponeringslägena
manuellt (h) och bländarstyrd automatik (g) kan du öka
skärpedjupet så att både förgrunden och bakgrunden
hamnar i fokus. Om du använder allt för låga bländartal
kan dock diffraktion leda till att du i stället får oskarpare
bilder. Den idealiska bländarinställningen — med vilken
störst skärpedjup och minsta möjliga skärpeförlust
uppnås — varierar mellan olika objektiv. Med AF-S NIKKOR
14-24 mm f/2.8G ED, som används i det här exemplet, är det
bländartalet f/8 som producerar den skarpaste bilden.
f/8
f/11
Mängden synliga detaljer
i fönsterspröjsar och fris är
mindre än vid f/8
11
Fototekniker
Camera Control Pro 2
Programvaran Camera Control Pro 2, som säljs separat, kan
användas för att styra de flesta kamerafunktionerna från
en dator. Du använder Camera Control Pro 2 genom att
starta datorn och ansluta kameran med den medföljande
USB-kabeln enligt anvisningarna nedan.
Camera Control Pro 2 stöder
livevisning. När du zoomar in i
livevisningsområdet i Camera
Control Pro 2 blir fler detaljer synliga än vad livevisningsdisplayen
i kamerans monitor kan visa.
Bilderna sparas direkt till datorn
där de kan granskas och redigeras
med programmet Capture NX 2
(säljs separat).
12
Orörliga motiv
Samma bild komponerad via sökaren
Den andra exempelbilden nedan togs utan livevisningsfunktionen. Eftersom spegeln inte fälldes upp förrän bilden
togs blev bilden något oskarp.
Med
livevisning
Utan
livevisning
Bokryggar och
andra detaljer
blir suddiga
13
14
Fototekniker
Porträtt
—Fokusera på en vald punkt—
15
Fototekniker
I det här avsnittet visar vi en teknik som du kan använda för
att få skarp fokusering på en utvald punkt när du komponerar
porträttmotiv genom sökaren.
Tekniska data
n objektiv: AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VR II n Exponeringsläge:
Manuellt n Slutartid: 1/200 s n Bländare: f/4,5 n Vitbalans: Behåll
varma färger n ISO-känslighet: 640 n Picture control: Porträtt
Obs! Den här bilden togs i 14-bitars NEF (RAW)-format och har
bearbetats med Capture NX 2.
Foto © Cliff Mautner
Vibrationsreducering (VR)
Om du använder ett VR-objektiv
rekommenderar vi att du ställer
VR-omkopplaren i läget ON. Vibrationsreduceringen aktiveras när
avtryckaren trycks ned halvvägs,
vilket gör att bilden i sökaren
stabiliseras och gör det enklare
att komponera bilder och att
fokusera.
Om objektivet har en omkopplare för vibrationsreducering
väljer du NORMAL vid handhållen fotografering eller när
du använder ett enbensstativ. Vibrationsreducering bör
som regel inaktiveras när kameran är monterad på stativ
(undantag kan göras för AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
och andra objektiv som har en inställning för STATIV (TRIPOD)).
16
Porträtt
Lektion 1: Välja lämpliga fokuseringsinställningar
Stativ används sällan vid porträttfotografering. Även
om porträttmotiv kan röra sig en aning, och oftast
gör det, är de i allmänhet stilla tillräckligt länge för att
enpunkts servoautofokus ska fungera effektivt. Den
fotograferingsteknik som introduceras här visar att fotografen
måste kunna fokusera tillförlitligt på en utvald punkt. Därför
används enpunkts-AF som, till skillnad från dynamiskt
AF-område och automatisk AF, ser till att kameran alltid
fokuserar på den punkt fotografen valt.
Välj ett autofokuseringsläge
genom att trycka på AFknappen och vrida på den
primära kommandoratten.
AF-lägesknappen
Tryck på AF-lägesknappen
och vrid sekundärratten för att
välja ett AF-områdesläge.
AF-lägesknappen
 Obs!
Till och med små ändringar i kompositionen kan resultera
i att kameran fokuserar på något helt annat än det tänkta
motivet. Välj fokuspunkt när bilden är färdigkomponerad.
17
Fototekniker
Lektion 2: Välja lämpliga exponeringsinställningar
Bländare
Välj en stor bländaröppning för en mjukare känsla.
Bländaren f/4 fångar ansiktsuttryck.
Skärpedjupet räcker för att klart och tydligt återge området från
läpparna till ögonens ytterhörn men fokuseringen blir mjukare
från örhängena och bakåt.
18
Porträtt
Slutartid
Välj en slutartid som är snäppet kortare än vad som minst
krävs för att förhindra oskärpa som orsakas av kamerarörelser.
Den överlägsna upplösningen hos D800/D800E får även
minimal oskärpa att framträda tydligare. Välj en något kortare
slutartid än vad som normalt skulle väljas vid fotografering av
samma motiv med en annan kamera.
Med en kort slutartid har vi fångat detaljerna i
spetsslöjan och framhävt varje enskild ögonfrans.
19
Fototekniker
Ljussättning och ISO-känslighet
Justera ljuset och ISO-känsligheten på rätt sätt.
När slutartiden och bländarinställningen har ställts in
manuellt kan ljuset eller ISO-känsligheten behöva justeras
för att korrekt exponering ska uppnås.
För dessa bilder användes ett
mjukt naturligt ljus istället
för blixt och studioljus. Vid
utomhusfotografering kan ljuset
justeras genom att du flyttar
porträttmotivet eller dig själv i
förhållande till ljuskällan (ovan).
När du fotograferar inomhus kan
du dra upp eller ned gardinerna
(till höger).
20
Porträtt
Lär dig av misstagen: Samma bild, annan fokuspunkt
Små skiftningar i fokuseringen märks tydligare i bilder som
tagits med D800/D800E än med andra kameror under samma
förhållanden. Därför måste du vara mer uppmärksam när du
fokuserar med D800/D800E. Som följande bilder illustrerar
kan även små ändringar av fokuspunkten göra att viktiga
detaljer blir oskarpa.
Avsett
resultat
Fokusering
på
oavsiktlig
punkt
Örhänget är i fokus,
iris och ögonfransar
är suddiga
21
Snabbtips
1. Hög ISO-känslighet
Följande avsnitt visar användbara knep och kamerafunktioner som kan tillämpas i många olika situationer.
D800/D800E minimerar bruset och producerar högupplösta
bilder även vid de högsta ISO-talen.
Alternativet Brusreducering för
högt ISO i fotograferingsmenyn
minskar de slumpmässigt utspridda ljusa pixlarna, imman och
linjerna som kännetecknar brus
vid hög känslighet men kan göra
att kanterna får mindre skärpa.
Inställningen Av eller Låg kan ge en bra balans mellan skärpa
och brus även vid höga ISO-tal. Inställningen kan ändras
senare med Capture NX 2 (säljs separat) för bilder som tas
i formatet NEF (RAW).
Använd Capture NX 2 för mer
exakt justering av brusreduceringens Intensitet och Skärpa.
För NEF-bilder (RAW) väljer
du verktyget Brusreducering i
avsnittet Framkalla i listan Redigera. För JPEG- och TIFF-bilder väljer
du Brusreducering från menyn
Justera.
22
Hög
Normal
Normal
Detaljvyer på samma motiv
med olika inställningar för
Brusreducering vid högt
ISO. Med högre inställningar
minskar det brus som syns
i himlen, men samtidigt
minskar skärpan
i huvudmotivets kanter.
Låg
23
Snabbtips
2. Automatisk ISO-känslighet
Automatisk ISO-känslighetskontroll
justerar automatiskt ISO-känsligheten
om det inte går att få optimal
exponering med det värde som
fotografen har valt. Om Auto väljs
för Kortaste slutartid kommer kameran även att justera
tröskelvärdet för automatisk ISO-känslighetskontroll efter
objektivets brännvidd (endast CPU-objektiv), en funktion du
kommer att uppskatta särskilt när du använder zoomobjektiv
(se exempelbilderna till höger).
Du aktiverar automatisk ISO-känslighetskontroll genom
att välja På för ISO-känslighetsinställningar > Automatisk
ISO-känslighetskontroll i fotograferingsmenyn.
Högsta
känslighet
Kortaste
slutartid
24
Välj det högsta möjliga värdet för automatisk ISOkänslighet (200–Hi 2). Minsta värdet är ISO 100.
I exponeringslägena e och g justeras bara
känsligheten om slutartiden i annat fall skulle bli längre
än det här värdet (1/4 000–1 s
eller Auto). Markera Auto
och tryck på 2 för att välja
om kameran ska prioritera
slutartiden (Längre) eller
ISO-känsligheten (Kortare)
när Auto väljs.
Brännvidd: 24 mm
Slutartid: 1/25 s
ISO-känslighet: 900
Brännvidd: 50 mm
Slutartid: 1/50 s
ISO-känslighet: 2 500
Brännvidd: 70 mm
Slutartid: 1/80 s
ISO-känslighet: 4 500
Brännvidd: 100 mm
Slutartid: 1/100 s
ISO-känslighet: 6 400
Knappen S
Du kan inaktivera den automatiska
ISO-känsligheten genom att trycka
på knappen S och vrida på
sekundärratten.
25
Snabbtips
3. Förbättra den optiska prestandan
Om du väljer en mindre bländaröppning (högre bländartal)
ökas skärpedjupet, d.v.s. både förgrunden och bakgrunden blir
skarpare. Om du bländar ned för mycket kommer diffraktionen
dock leda till att bildens upplösning blir lägre. Effekterna av
diffraktion påverkas till viss del av pixlarnas storlek på kamerans
bildsensor men med den höga upplösning som både D800 och
D800E erbjuder blir dessa effekter i allmänhet märkbara vid
bländartal runt f/11. Om du vill ha större skärpedjup ska du inte
omedelbart välja det lägsta bländartalet, utan i stället fastställa
vilken bländarinställning som erbjuder den bästa balansen
mellan skärpa och skärpedjup. Exempelbilderna på den här
sidan visar hur detaljerna i metallgallret försvinner om du väljer
en mindre bländare (ett högre bländartal) än f/11.
26
f/8
f/11
f/16
f/22
27
Snabbtips
4. Porträtt i motljus
RGB-sensorn med cirka 91 000 pixlar i D800/D800E ger
mer exakt ansiktsigenkänning. När sökaren används för att
komponera bilden i andra exponeringslägen än h balanserar
kameran exponeringen mellan porträttmotivet och
bakgrunden, även om motivet är bakbelyst.
D800/D800E
Kameran använder
ansiktsavkänning
för att säkerställa
optimal exponering
av motivets ansikte.
Äldre kameror
Motivets ansikte
blir underexponerat, vilket kräver
exponeringskopensation.
28
Blixtfotografering
D800/D800E optimerar även blixtens effekt automatiskt för
porträttmotiv.
D800/D800E
Blixtens effekt
justeras efter
ljusheten i
motivens
ansikten, vilket
ger optimala
resultat även
vid ljusa
bakgrunder.
Äldre kameror
Blixtens effekt
justeras efter
bakgrundens
ljushet – detta
resulterar i
att motivets
ansikte blir
underexponerat.
29
D800E
1. Högupplösta bilder med D800E
D800E är ett bra val för den som eftersträvar högupplösta
bilder av visuellt komplicerade motiv.
Exempel 1: En modell iklädd kimono
Återskapa små, små detaljer i motivets hår och mönstret
på kläderna.
Öka upplösningen
Upplösningen kan ökas om du inaktiverar brusreduceringen
(Brusreducering för högt ISO) (sidan 22), särskilt vid låga
ISO-tal.
30
Exempel 2: En japansk trädgård
Fotografera taktegel och andra fina detaljer med överlägsen
upplösning.
Exempel 3: Löv
Fånga enskilda löv i minsta detalj.
Film
D800 och D800E har samma höga upplösning vid
filminspelning. Välj den modell som bäst motsvarar dina
behov utifrån andra egenskaper eller specifikationer.
31
D800E
2. Bländare och komplicerade motiv
Med kameror som D800E, som passar för fotografering av
visuellt komplicerade motiv, är det viktigt att maximera
objektivets upplösning. Även om resultaten varierar mellan
olika objektiv kan den största kontrasten hela vägen till bildens
utkant generellt sett uppnås genom att man väljer en bländare
två eller tre steg under den maximala bländaren. Ett urval av
objektiv som ger mycket hög upplösning visas nedan.
• AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VR II
• AF-S NIKKOR 70-200 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3.5-4.5G ED VR
• AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VR II
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED
• AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8G IF-ED
32
• PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED
• PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2.8D ED
• PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D
D800E ger högre upplösning vid höga bländartal då inte
diffraktion (sidan 26) utgör något problem. Eftersom
bländarinställningen påverkar upplösningen mer hos D800E
än hos D800 bör de som använder D800E alltid ha potentiella
effekter av diffraktion i åtanke.
f/8
f/22
Obs! Dessa bilder är tagna med D800.
33
D800E
3. Färgdistortion och moaréeffekter
Färgdefekter och moaréeffekter är mindre vanliga vid de
höga upplösningar som stöds av D800/D800E, men när de
väl uppstår brukar de vara mer påtagliga i bilder tagna med
D800E. Taggighet och moaréeffekter är inte synliga i kamerans
monitor men kan upptäckas om du överför bilderna till en
dator och visar dem i 100 % upplösning på skärmen.
Bilden till vänster har tagits med D800E och bilden till höger
har tagits med D800. Färgfel framträder i klädedräkten.
Capture NX 2 kan användas för att
minska färgtaggar och moaréeffekter.
För att få bästa resultat med
NEF-bilder (RAW) visar du bilden
i 100 % och justerar inställningen för
Minskning av färgmoaréeffekt.
Av
34
Hög
Använda diffraktion för att motverka färgdefekter och moaréeffekter
Även om effekterna av
diffraktion ökar om du
väljer ett lägre bländartal
(en större bländaröppning),
vilket ibland kan resultera i
lägre upplösning (sidan 26,
32), kan samma diffraktion
även användas för att minska
färgtaggar och moaréeffekter.
Justera
bländarinställningen
enligt vad du vill prioritera
i bilden — maximal upplösning
eller minimal moaréeffekt.
f/5,6
f/8
f/11
f/16
35
© 2012 Nikon Corporation
CS SB2K04 (1B)
Download