läs mer om detta här

advertisement
(Alla produkter i FACE och BODY-serien är veganska utom dessa)
Bivax (cera alba):
ACO Red Lip Balm
ACO Shimmering Pink Lip Balm
ACO Dramatic Red Lip Balm
Säljs ACO i Kina, och djurtestar de inte då?
ACO djurtestar inte sina produkter, även om de säljer till privata aktörer (ex.
privatpersoner) i Kina.
Hur går det ihop?
Jo, produkter som är registrerade i Kina måste vara djurtestade för att få säljas.
ACO:s produkter är, trots den försäljning som sker, inte registrerade i Kina och
behöver därför inte djurtestas för att få säljas. Produkterna behöver inte
registreras eftersom det är en småskalig import som räknas som personlig då värdet understiger cirka 100 SEK per produkt.
Alltså, de produkter som ACO säljer i Kina behöver inte testas på djur eftersom
de inte är registrerade i Kina. Det betyder att alla produkter i ACO:s FACE och
BODY-serie är veganska utom de som nämns ovan som innehåller bivax.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards