D-vitamin Vatten ACO - Omega Pharma Nordic

advertisement
D-vitamin Vatten ACO
D-vitamin (kolekalciferol; vitamin D3) vatten
ACO orala droppar, lösning, 80 IE/droppe.
OTC.
ATC:
A11CC.
Indikation:
Profylaktisk behandling mot D-vitamin bris hos barn upp
till 2 års ålder, hos vissa barn vid särskilda behov upp
till 5 års ålder.
Förpackning:
Brun glasflaska med droppinsats, 25 ml.
Dosering:
Profylaktiskt till barn 0-2 år; 5 droppar dagligen.
Profylaktiskt till barn upp till 5 år vid särskilda behov; 5
droppar dagligen.
Kontraindikationer:
Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot
något hjälpämne.
Varning och försiktighet:
Preparatet bör ej tas tillsammans med andra preparat
innehållande D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt,
absorberas tillsammans med fett och har tendens att
ansamlas i kroppen. Detta kan leda till förgiftning vid
överdosering och långtidsbehandling. Behandling med
D-vitamin bör därför inte överskrida rekommenderad
dosering.
För fullständig förskrivarinformation och pris:
se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumén:
2010-10-29.
Förpackningarna ingår inte inom läkemedelsförmånen.
ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby. Tel: 08-590 029 00. www.aco.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards