D vitamin - Barnhälsovården

advertisement
INSTRUKTION
1 (1)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-12-08
35076-1
D vitamin - Barnhälsovården
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Allmän information finns i Rikshandboken, Amning och uppfödning.
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Vitamin-D/D-vitamin/
I Västmanland delas D-droppar ut kostnadsfritt på BVC till alla barn som är under två
år. Om barnet är mörkhyat (klart mörkare än plåster), vistas sällan utomhus eller bär
heltäckande klädsel även sommartid delas D-droppar ut kostnadsfritt till fem års
ålder.
För mörkhyade barn rekommenderas fortsatt behandling med D-vitamin efter 5 års
ålder liksom för övriga i familjen som är mörkhyade. Behandlingen sker med Ddroppar som familjen bekostar själva och för dem som inte äter så mycket
mjölkprodukter rekommenderas även kalk-tillskott. Apoteket kan ge råd om lämpliga
produkter.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Karin Åberg
Christina Lockley
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download