Mall för bipacksedel (sv) - Naturläkemedel-VUM

advertisement
BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION
1
LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA
ACO Alsolsprit, kutan lösning, 10 mg/ml.
2
VAD INNEHÅLLER ACO ALSOLSPRIT?
1 ml lösning innehåller:
Aluminiumacetotartrat 10 mg, etanol, ättiksyra och renat vatten.
3
HUR VERKAR ACO ALSOLSPRIT?
Uttorkande och klådstillande.
4
INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND
ACO Hud AB
Box 622
194 26 Upplands Väsby
Tel: 08-622 36 50
Tillverkare:
Fresenius Kabi Norge AS
N-1753 Halden
Norge
5
VAD ANVÄNDS ACO ALSOLSPRIT FÖR?
ACO Alsolsprit används för uttorkning av vätskande sår/eksem. Lindrar klåda vid t ex.
insektsbett.
6
NÄR SKA ACO ALSOLSPRIT INTE ANVÄNDAS?
ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR LÄKEMEDLET ANVÄNDS:
Undvik kontakt med ögonen.
GRAVIDITET
Kan användas under graviditet.
AMNING
Kan användas vid amning med undantag för behandling av bröstvårtor.
TRAFIKVARNING
VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER DETTA LÄKEMEDEL?
-
7
HUR SKALL DU ANVÄNDA ACO ALSOLSPRIT?
Bruksfärdig lösning för baddning av huden. Används vid behov en eller flera gånger
dagligen.
BRUKSANVISNING
VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?/VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR
STOR DOS?
-
8
BIVERKNINGAR
Lösningen kan ge övergående sveda.
9
FÖRVARING
ACO Alsolsprit förvaras vid högst 25ºC.
10
HÅLLBARHET
Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Öppnad flaska är hållbar i 6
månader.
11
DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN
2003-04-23
Download