BILAGA 2

advertisement
BILAGA 2
(Framsida:)
Datum……………………………………
Välkommen på öronkontroll om tre månader.
Kom mellan kl.10.00 och 11.30
Du behöver inte beställa tid!
(Baksida:)
Varför kontrolleras barn efter en öroninflammation?
Efter en öroninflammation skall örat läka. Under denna läkningsprocess fungerar ventilationen av mellanörat
(utrymmet innanför trumhinnan) dåligt. Detta medför undertryck i mellanörat och ibland ansamling av seg vätska
bakom trumhinnan. Trumhinnan får då svårt att röra sig vilket medför hörselnedsättning. Hos de flesta barn läker
detta ut efter några veckor eller månader. Hos en del barn läker detta inte ut utan kvarstår. Även om
hörselnedsättningen är stor kan det vara svårt att upptäcka detta själv.
Om man upptäcker att tillståndet med undertryck eller vätska i mellanörat kvarstår kan det lätt botas. Om det inte
upptäcks fortsätter barnet att höra dåligt, något som kan orsaka försenad tal- eller språkutveckling. Syftet med
öronkontroll efter en öroninflammation är alltså att hitta de barn vars öron inte har läkt på ett riktigt sätt.
Hur går kontrollen till?
Sjuksköterskan mäter trumhinnans rörlighet med en så kallad tympanometer. Denna hålls mot yttre delen
hörselgången och kan genom svaga ljudvågor mäta lufttrycket innanför trumhinnan. Tympanometern vidrör inte
trumhinnan eller några andra delar av örat som är känsliga. Undersökningen är enkel, snabb och helt smärtfri. Om
funktionen är normal så sker inget ytterligare. Om trumhinnan inte fungerar på ett riktigt sätt tittar även doktorn på
trumhinnan och avgör om ytterligare kontroll behövs eller ej.
Download