Ladda ner utskriftsvänlig version - Öron-näs

advertisement
SOPHIAHEMMET SJUKHUS
Öron-näs-halskliniken
Information om rör i öronen
VA R FÖ R O PER ER A R M A N I N PL A S T RÖ R
E F T E R O P E R AT I O N E N
I Ö R AT ?
Närmaste dygnet efter operationen kan det komma lite
Normalt är mellanörat fyllt med luft och luftas genom
blod och vätska ur hörselgången.
örontrumpeten, som förbinder mellanörat med svalget.
Plaströren brukar sitta kvar 0,5-2 år, och stöts så små-
Om örontrumpeten inte öppnar sig bildas ett undertryck
ningom ut från trumhinnan till hörselgången och trum-
bakom trumhinnan och mellanörat fylls med vätska.
hinnan läker igen. Första veckan efter operationen skall
Oftast inträffar detta efter en förkylning eller öronin-
man undvika vatten i öronen. Därefter bör man undvika
flammation. Vätskan i mellanörat hindrar trumhinnans
att dyka men annars finns inga restriktionen.
rörelser, vilket leder till lockkänsla och nedsatt hörsel.
F Ö R V Ä N TA D E R E S U LTAT
De allra flesta barn med vätska bakom trumhinnan
Efter operationen normaliseras hörseln om du haft
tillfrisknar spontant, men om tillståndet är långvarig och
vätska bekom trumhinnan. Plaströret känns inte och
hörseln nedsatt kan man behöva operation. Man sätter
orsakar inget obehag.
då in små plaströr genom trumhinnan för att luft ska
komma in i mellanörat och normalisera hörseln. Man
K O M P L I K AT I O N S R I S K E R
sätter också in rör i trumhinnan för att förebygga åter-
Om det börjar rinna ur örat eller ser smetigt ut i hör-
kommande öroninflammationer.
selgångsöppningen är det sannolikt att en infektion tillstött. Man bör då undersökas inom de närmaste dagarna
F Ö R E O P E R AT I O N E N
och få behandling. Kontakta då din behandlande läkare.
Du får äta och dricka fram till sex timmar före operation
om operationen görs i narkos. Därefter råder strikt fasta
UPPFÖL JNING
eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen.
Rören kontrolleras regelbundet var 3-6:e månad hos en
öron-näs-halsspecialist, så länge de sitter kvar i öronen.
O P E R AT I O N E N
Mindre barn sövs vid operationen medan vuxna opereras i lokalbedövning. Med hjälp av öronmikroskop och
mikroinstrument gör man ett hål i trumhinnan och kan
därefter suga ut vätska och sätta in ett plaströr genom
hålet och på så sätt lufta mellanörat. Själva operationen
tar inte mer än ca 10 minuter. Efter operationen observeras du på uppvakningsavdelningen innan du åker hem.
O M DU FÅR BE SVÄR
EF T ER O PER AT I O NEN:
Ring mottagningen:
08-406 28 11
Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet, Hus K, Entréplan, Valhallavägen 91, 114 86 Stockholm Tel: 08-406 28 11 Fax: 08-796 71 99
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards