PPL, Övningsfrågor 2

advertisement
PPL, Övningsfrågor 2.
Human Performance & Limitations
1.
När det gäller ögat avser ”den blinda fläcken”
A.
B.
C.
D.
2.
Hyperventilation beror i första hand på
A.
B.
C.
D.
3.
har ingen negativ påverkan i samband med flygning
ökar graden av vakenhet
leder alltid till ökad trötthet
kan ha negativa effekter i samband med flygning
Mellanörat står i förbindelse med svalget genom
A.
B.
C.
D.
6.
i samband med icke-precisionsinflygningar
i samband med mörkerflygning
under sträckflygning
under instrumentflygning
Smärtstillande medel
A.
B.
C.
D.
5.
att blodet inte klarar av att transportera tillräckligt med syre till cellerna
överdriven andning på grund av ångest eller stress
att kroppen utsätts för höga eller låga temperaturer
srebrist orsakad av flygning över 10 000 fot utan syrgas
Synvillor inträffar oftast
A.
B.
C.
D.
4.
de våglängder som ligger utanför tapparnas område
det område i ögat där det endast finns tappar
det område där synnerven lämnar ögat
de våglängder där stereoskopisk syn inte är tillgänglig
örontrumpeten
innerörat
bihålorna
ytterörat
Kvävebubblor i lederna som ger smärta kallas
A.
B.
C.
D.
bends
chokes
leans
pains
7.
8.
Balanssystemet kan uppfatta
1.
2.
3.
4.
hastighet
pågående förflyttning
hastighetsändringar
svängar
A.
B.
C.
D.
1, 2
1, 2, 3
3, 4
2, 3, 4
En grupps beslut
A.
B.
C.
D.
9.
Complacency är något som en pilot bör
A.
B.
C.
D.
10.
undvika
träna
eftersträva
uppleva
Under stigning
A.
B.
C.
D.
11.
är aldrig bättre än det som fattas av gruppens ledare
kan vara mer riskfyllt än det individuella
är alltid bättre än den enskilde individens
är alltid mer säkert än det individuella
buktar trumhinnan inåt
utjämnas undertrycket i mellanörat via bihålorna
utjämnas undertrycket i mellanörat genom örontrumpeten
buktar trumhinnan utåt
Yrsel kan inträffa på grund av
1.
2.
3.
4.
mörker
hastiga höjdändringar
sjukdom
huvudrörelse under sväng
A.
B.
C.
D.
2, 4
1, 3
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
12.
Det mänskliga örat kan uppfatta frekvenser mellan
A.
B.
C.
D.
20 och 20 000 kHz
1000 Hz och 4000 Hz
1 och 4 kHz
20 Hz och 20 kHz
FFaacciitt;;11cc,,22bb,,33aa,,44dd,,55aa,,66aa,,77cc,,88bb,,99aa,,1100dd,,1111cc,,1122dd
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards