Vätska i mellanörat

advertisement
Patientinformation
Vätska i mellanörat
Vad är orsaken till vätska i mellanörat?
Vätska i mellanöra är den vanligaste av alla öronåkommor hos barn och även
vanligare än akut öroninflammation. Vätska i mellanörat förekommer ofta i anslutning
till förkylning eller efter akut öroninflammation.
Kan det skada örat att ha vätska i mellanörat?
Nej, örat kan inte skadas av vätskan.
När misstänker jag att mitt barn har vätska i mellanörat?
Hörselnedsättning är det vanligaste symptomet vid vätska i mellanörat. Barn kan
också sova oroligt och ta sig för örat.
Hur misstänker jag hörselnedsättning hos mitt barn?
Hur barn reagerar på hörselnedsättningen är olika. Ofta pratar de påtagligt högt och
säger väldigt mycket ”va” samt höjer volymen på TV. En del barn kan bli överaktiva
medan andra barn kan bli tystlåtna och tillbakadragna.
Vad gör jag om mitt barn hör dåligt?
Behandling blir aktuellt om barnet har haft en besvärande hörselnedsättning som
varat mer än tre månader. Ta i så fall kontakt med öron-, näs- och halskliniken.
Varför gör det ont i örat?
Vätskan trycker på känsliga delar inne i örat.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 50 35
Sidan 1 av 2
Patientinformation
Behandling?
De flesta fall av vätska i mellanörat läker ut av sig självt utan behandling. Förr eller
senare återgår mellanörat till det normala. Är hörseln ej nedsatt räcker det att örat
kontrolleras efter tre månader.
Vilka behandlingsmetoder finns?
Ett sätt är att hjälpa örontrumpeten, den naturliga luftningskanalen, till att fungera
bättre, är att blåsa ”Otovent-ballong” genom näsan. Ballongen kan köpas receptfritt
på apoteket.
Den vanligaste behandlingsmetoden vid vätska i mellanörat med samtidig
hörselnedsättning är behandling med plaströr i trumhinnan. Ställningstagande till
detta görs vid ÖNH-mottagningen. För närmare information kan du läsa i
patientinformationsbladet från SBU (http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Ror-i-orathos-barn-/).
Mer information finns att läsa på sjukvårdsupplysningens webbplats www.1177.se,
det går också bra att ringa till 1177.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 50 35
Sidan 2 av 2
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards