INFLAMMATION I MELLANÖRAT - Hoito

advertisement
INFLAMMATION I MELLANÖRAT
Örats byggnad
Trumhinnan är en hinna som är belägen i slutat på örongången och som skiljer örongången från
den luftfyllda trumhålan. Trumhinnan dallrar när ljudvågen träffar den och ombildar ljudvågen till
mekanisk energi, vilken leds till innerörat, varvid ljudvågen kan förnimmas som ett ljud.
En inflammation i mellanörat
En inflammation i mellanörat är vanligtvis en följdsjukdom efter en virusförkylning.
Örontrumpeten som leder från nässvalget till mellanörat sväller så att den går fast, och i
mellanörat samlas sekret, som kan vara tunnt och rinnande (virus) eller tjockt (bakterie). Vid en
kraftig inflammation kan trumhinnan spricka, varvid det börjar rinna sekret från örat.
Symtom
Inflammationen kan vara plötslig (akut). Hörseln har försämrats och i örat finns smärta och en
känsla av tryck. Sjukdomen kan också vara långvarig (kronisk) och framskrida långsamt och
nästan utan symtom.
Med sekretorisk otit (öronkatarr) avses, att det luftfyllda hålrummet i mellanörat fylls med
slemmigt sekret. Det kan vara en följd av en inflammation i mellanörat som läkt dåligt eller en
störning i ventilationen av mellanörat via näsan. När mellanörat fylls med körtelsekret, förhindrar
det den normala dallringen i trumhinnan när ljudvågen träffar den. Symtomet är ofta en
irriterande känsla av täppning och nedsatt hörsel.
Behandling
En inflammation i mellanörat skall behandlas av läkare. Behandlingen beror på hur svår
inflammationen är och hur lätt besväret återkommer. Vanligen är behandlingen antibiotika och
smärtstillande medicinering. Vid behov kan man punktera trumhinnan så att man kan suga bort
sekretet och kan ta en bakterieodling så att man skall kunna fastställa orsakaren av sjukdomen.
Vid svåra, långvariga och ofta återkommande fall sätter man in en tub i trumhinnan.
Den fortsatta behandlingen hemma
Man får inte låta det komma vatten i ett inflammerat, rinnande öra, eftersom bakterierna med
vattnet förs från örongången till mellanörat. Man måste skydda örat när man badar, badar bastu
och simmar genom att använda öronkitt som man får på apoteket eller genom att sätta in en i
vaselin rullad bomullstuss i mynningen av örongången. Man får inte alls dyka. När man duschar
så skall man akta sig för att rikta vatten mot örat. Samma råd gäller om man har sätts en tub i
trumhinnan.
Om det som behandling ordinerats örondroppar så går det lättare att droppa
om man följer nedanstående råd:

Värm upp droppflaskan i handen före Du droppar.





Lägg Dig på sida med det sjuka örat uppåt. Droppa in i örat, men låt inte droppflaskan
röra vid örat så att flaskan skall hållas ren.
Rör på ytterörat så att medicinen säkert skall nå fram.
Vila ännu 5 minuter med det sjuka örat uppåt, om det bara är möjligt.
Om det rinner rikligt med sekret från örat så kan Du lätt sätta en bomullstuss mot
mynningen av örongången.
Rengör ytterörat från sekret. Skydda vid behov ytterörat med bassalva.
Det är viktigt att man använder medicinerna regelbundet enligt ordinationen, likaså att man
enligt överenskommelse går på läkargranskning, även om det inte förekommer några egentliga
symtom.
Eventuella problem
Om det uppstår nedanstående problem, så skall man kontakta läkare:



En feber som stiger till 38 grader och som härrör sig av öronbesvär.
Det sker märkbara förändringar i arten eller mängden på det sekret som kommer från
örat.
Öronvärken ökar och smärtstillande mediciner hjälper inte.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ● www.vsshp.fi/sv ● Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Download