Vinnovas innovationsdag – 26 januari 2017

advertisement
Vinnovas innovationsdag – 26 januari 2017
Välkommen till mötesplatsen för Innovationssverige!
Tillsammans skapar vi ett kunskaps- och nätverksforum för Sveriges främsta
innovationsspecialister.
Vi har laddat för en dag med hög energi. Den är fylld av föreläsningar, lunchnätverkande,
inspirerande sessioner och massor av nya möten. Vi ses på Innovationsdagens hjärta
– Samverkanstorget – för att lära, diskutera och reflektera över regeringens strategiska
samverkansprogram. Under dagen kan du skapa ditt eget svar på frågan: Hur kan jag
bidra till innovation och hållbar tillväxt i Sverige 2017?
Tillsammans går vi från utmaning till innovation – välkommen!
Dagens program
Konferenswebb för din mobil: m2.delegia.com/M/9240
09:00
Registrering och frukostfika.
10:00
Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren och moderator Bella Goldman hälsar
välkomna. Innovationsledning, samverkan och Vinnovas prioriterade frågor 2017 i fokus.
Statssekreterare Niklas Johansson om regeringens samverkansprogram och
innovation på den politiska agendan.
Nytt & Nyttigt – prisutdelning för uppsatstävlingen om innovation, kommersialisering och
nyttiggörande. Magnus Aronsson, ESBRI och Charlotte Brogren, Vinnova.
Regeringens strategiska samverkansprogram – vad innebär de i praktiken?
Representanter från de strategiska samverkansgrupperna ger sin syn på nuläget och
utvecklingen inom områdena:
• Nästa generations resor och transporter: Marcel Kroeze, VD Nobina Tech
• Cirkulär och biobaserad ekonomi: Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna
• Smarta städer: Anders Lago, ordförande HSB
• Uppkopplad industri och nya material: Sara Mazur, forskningschef Ericsson
• Life science: Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science
11:45
Utmärkelsen Innovationstalangerna 2017 – 153 nominerade gör upp inom kategorierna Årets
Innovationstalang, Årets Utmanare och Årets Möjliggörare. Från juryn medverkar Anna
Wikland, Sverigechef Google, Sven Hagströmer, entreprenör, Seher Yilmaz, ordförande
Rättviseförmedlingen och Ashkan Pouya, Serendipity.
12:15
Lunch – Välj bord med ett intressant ämne för att dela erfarenheter med nya kontakter.
13:15
Samverkanstorget öppnar och sessioner startar!
15:45
Återsamling i stora salen. Speedmeeting. Vinnovas styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle med
flera ger sin spaning från dagen.
16:30
Innovationsdagen slutar.
Vinnovas innovationsdag – 26 januari 2017
Eftermiddagens samverkan och sessioner
Besök det myllrande Samverkanstorget, ägna en stund åt att fördjupa dig i Vinnovas metoder
och verktyg eller välj att inspireras till digital säkerhet och innovativt ledarskap. Antalet platser
på varje session är begränsat så kom i tid.
Inom ett par dagar får du mejl från Vinnova med sammanfattningar från alla sessioner. Det
som händer i stora salen webbsänds och filmas, och kommer att finnas på Vinnovas webbplats.
Parallella sessioner 13:15­–13:55
Stora
salen
150 platser
Är digitaliseringen säker? Uppkoppling och integritet i fokus
Vad krävs för att säkerställa ett IT-system? Ny teknik för med sig fantastiska möjligheter men
alla goda ting har en baksida. Vilka hot utgör det uppkopplade samhället mot vår personliga
integritet? Och vilka etiska överväganden innebär de system som hanterar vår egen säkerhet?
Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet och Lisa Kaati, Totalförsvarets forskningsinstitut/Uppsala universitet
Rum C19
70 platser
Från policy till verklighet
Är policyer hinder för innovation i offentlig sektor? Kan utlysningen ”Verklighetslabb i
offentlig verksamhet” bidra till nya riktlinjer? Diskutera utmaningar och lösningar.
Filip Kjellgren och Tobias Öhman, Vinnova
Rum C8
70 platser
Innovation för hållbar tillväxt genom Agenda 2030
Vilken betydelse har innovation för att uppnå de globala hållbarhetsmålen? Vad innebär hållbarhet i praktiken inom näringsliv, akademi och samhälle? Vinnovas roll för att bidra till målen.
Johan Rockström, Stockholm Resilience Center; Anna Graaf, White; Johan Hassel, Tankesmedjan Global
Utmaning; Maria van Berlekom, SIDA; Daniel Paska, Ericsson; Göran Marklund och Joakim Tiséus, Vinnova
Rum C5
50 platser
Internationalisering och innovation
Vinnova erbjuder många olika möjligheter att internationalisera innovationsprojekt. Inom
EU finns attraktiva samarbetsmöjligheter för företag, institut, lärosäten, offentlig sektor
och civilsamhället. Hur kan du dra nytta av Horisont 2020, EUREKA, Euraxess med mera.
Jonas Brändström och Linda Bell, Vinnova
Rum C4
35 platser
Normkritisk innovation – nya vägar från utmaning till innovation och inkluderande tillväxt
Varför arbetar Vinnova med normkritisk innovation? Jämställdhet och innovation är två
svenska styrkeområden som kan kombineras till ett fält där Sverige kan bli världsledande.
Praktiska exempel varvas med övningar i en kort workshop.
Max Parknäs och Sophia Ivarsson, Vinnova
Rum C3
45 platser
Att leda och organisera innovation på strategisk nivå i kommuner – blod, svett och tårar
Forskare och praktiker berättar om arbetet med innovationsplattformar för hållbara
attraktiva städer. Stämmer forskarnas observationer med verkligheten och vilka lärdomar
har samlats in? Vilka utmaningar och möjligheter innebär det att samverka?
Jessica Algehed, Kommunforskning i Väst; Ann-Louise Hohlfält, Innovationsplattformen i Göteborg; Sofie
Pandis Iveroth, Innovationsplattformen i Stockholm; Peter Kisch, Innovationsplattformen i Lund;
Anna-Karin Stoltz Ehn, SP
Från utmaning till innovation
Våning 1
1
Våning 2
Entré
2 SMARTA STÄDER
3 NÄSTA GENERATIONS RESOR & TRANSPORTER
4 UPPKOPPLAD INDUSTRI & NYA MATERIAL
C8
5 CIRKULÄR BIOBASERAD EKONOMI
.
C4
Garderob
C3
Lunchmatsal
wc wc wc
Registrering
wc
Hissar
1
Hissar
6 LIFE SCIENCE
C19
C5
1
2
2
3
3
Stora
salen
4
4
5
6
V11
5
6
Parallella sessioner 14:10–14:50
Stora
salen
150 platser
Ledarskap från innovation till implementation
Vilket ledarskap krävs i den process som tar en innovation vidare? Tankar om framgångsfaktorer och innovativa metoder.
Lisa Lindström, Doberman
Rum C19
70 platser
Vinnväxt – en motor i regional och nationell dynamik
Vinnväxt-programmet innebär gränsöverskridande samverkan och innovation mellan
regionala, nationella och internationella aktörer. Hur kan vi höja ambitionen kring Agenda
2030 och säkerställa att företag och organisationer samspelar med satsningar som SIP, testbäddar, samverkansprogram och UDI? Utlysningen Vinnväxt 2019 öppnar i maj 2017.
Anders Olsson, Region Värmland; Liselotte Uhlir, Framtidens Bioraffinaderi (SP Processum); Per Levén,
ProcessIT; Karolina Winbo, Automation Region och programledningen för Vinnväxt, Vinnova
Rum C8
70 platser
Nya former för samverkan mellan små och stora företag
Hur kan både små och stora företag dra nytta av gemensamma innovationssamarbeten på
bästa sätt? Erfarenheter från AstraZeneca, ABB och THINGS samt en blick in framtiden med
GE Healthcare. Ny utlysning: Öppen innovation i svensk industri.
Anna Sandström, AstraZeneca; Jonas Åström, GE Healthcare; Peter Löfgren, ABB/Synerleap; Linda Krondahl,
THINGS; Jenni Nordborg, Cecilia Sjöberg och Ulf Öhlander, Vinnova
Rum C5
50 platser
Internationalisering och innovation
Vinnova erbjuder många olika möjligheter att internationalisera innovationsprojekt. Inom
EU finns attraktiva samarbetsmöjligheter för företag, institut, lärosäten, offentlig sektor
och civilsamhället. Hur kan du dra nytta av Horisont 2020, EUREKA, Euraxess med mera.
Jonas Brändström och Linda Bell, Vinnova
Från utmaning till innovation
Fortsättning parallella sessioner 14:10–14:50
Rum C4
35 platser
Normkritisk innovation – nya vägar från utmaning till innovation och inkluderande tillväxt
Varför arbetar Vinnova med normkritisk innovation? Jämställdhet och innovation är två
svenska styrkeområden som kan kombineras till ett fält där Sverige kan bli världsledande.
Praktiska exempel varvas med övningar i en kort workshop.
Max Parknäs och Sophia Ivarsson, Vinnova
Rum C3
45 platser
Rättsliga strukturer – varför juridiken ställer till problem i innovationsprocessen
Forskare och praktiker berättar om arbetet med innovationsplattformar för hållbara
attraktiva städer. Vilka är utmaningarna när man samverkar för att pröva och utveckla
arbetssätt för innovation inom stadsutveckling? Och när krockar verkligheten med juridiken?
Filip Bladini, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet; Ann-Louise Hohlfält, Innovationsplattformen i
Göteborg; Sofie Pandis Iveroth, Innovationsplattformen i Stockholm; Peter Kisch, Innovationsplattformen i
Lund; Anna-Karin Stoltz Ehn, SP
Parallella sessioner 15:05–15:45
Rum C19
70 platser
Hur kan vi utveckla innovationsförmågan i offentlig sektor?
Behöver offentlig sektor egen innovationsförmåga? Hur ser det ut i nuläget? Vad är nästa
steg? Vinnova berättar om satsningar, erfarenheter och resultat och bjuder in till dialog om
vägen framåt.
Eleonore Stureborg och Peter Lindelöf, Vinnova
Rum C8
70 platser
Satsningar på innovation i små och medelstora företag
Varför finansierar Vinnova innovation i små och medelstora företag? Hur ser erbjudandena
ut? Vad är inkubatorernas roll? Hur kan vi tillsammans bidra till att fler kvinnor leder
innovationsprojekt i företag?
Magnus Lundin, SISP; Carl Naumburg och Elinor Haag, Vinnova
Rum C5
50 platser
Internationalisering och innovation
Vinnova erbjuder många olika möjligheter att internationalisera innovationsprojekt. Inom
EU finns attraktiva samarbetsmöjligheter för företag, institut, lärosäten, offentlig sektor
och civilsamhället. Hur kan du dra nytta av Horisont 2020, EUREKA, Euraxess med mera.
Jonas Brändström och Linda Bell, Vinnova
Rum C4
35 platser
Var behövs social innovation? Påverka temat för en utlysning
Var är behovet av sociala innovationer störst i samhället? Workshop om temautveckling
inför kommande utlysning – dina kunskaper och erfarenheter är värdefulla.
Andreas Netz och Ylva Strander, Vinnova
Rum C3
45 platser
Internationell utblick – vad kan vi lära av städer runt om i världen?
Forskare och praktiker berättar om arbetet med innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Vad kan en innovationsplattform vara, i svenska städer och internationellt? Hur
sitter den ihop med innovationssystemet och hur gör man på andra ställen?
Klas Palm, Uppsala universitet; Ann-Louise Hohlfält, Innovationsplattformen i Göteborg; Sofie Pandis Iveroth,
Innovationsplattformen i Stockholm; Peter Kisch, Innovationsplattformen i Lund; Anna-Karin Stoltz Ehn, SP
Download