MO Wing Broschyr.pub

advertisement
NYTT SMARTARE HÄRDLJUSSKYDD!!! Tillsammans med tandläkare har vi utvecklat e helt ny härdljusskydd för a på e bä re sä skydda både operatör och assistent i sin dagliga kontakt med härdljus. Enligt KDM/NIOM är härdljus över d skadligt för ögat och dess vitala funk oner och behovet av skydd är nödvändigt för a inte få skador på re na som o ast uppträder i en senare fas av livet. Bakgrunden ll utveckling av MO Wing ligger i a de på marknaden förekommande skydden o a kommer ll korta genom ”spill” ljus och undermåligt material som släpper igenom delar av det ultraviole a och blå ljuset. Skydda dina ögon ‐ di vik gaste sinne!! •
Maximalt skydd för både operatör och assistent •
Är ergonomisk designat för bästa greppvänlighet •
Är vinklat för bä re åtkomst och mindre ”blänk” •
Testats och godkänts av NIOM •
Symetrisk design för flexibilitet •
Designad för a inte repas www.meridentoptergo.com 
Download