Renässans till modernism spid3b

advertisement
Renässans till modernism spid3b
Renässansen s.63-80
1. På vilket sätt kan man säga att Leonardo da Vinci var en typisk renässansmänniska?
2. Vem har skrivit romanen Den sinnrika junkern Don Quijote av La Mancha ? Varför kan man
säga att huvudpersonen är en antihjälte?
3.
Titta på bildspelet Shakespeare och den engelska folkteatern på
http://spid3btarras.wikispaces.com/
Skriv ner några nyckelord.
4.
5.
6.
7.
Beskriv huvudpersonens inre utveckling i William Shakespeares tragedi Hamlet.
Hur skulle en teaterpjäs komponeras enligt fransk-klassicismen??
Varför kan man säga att Molière dog på ett tragikomiskt sätt?
I Stiernhielms Hercules står den unge mannen inför ett svårt val. Vad väljer han emellan och
vilket val tror du att han gör? Hur skulle du välja och varför? Resonera dig fram till ett svar
genom att använda argument för och emot.
8. Jämför Lars Wivallius och Lars Johanssons(Lucidors) liv och litterära produktion med
varandra.
Upplysningen s.81-100
9.
Titta på bildspelet om upplysningen på http://spid3btarras.wikispaces.com/ Skriv ner
några nyckelord.
10. Isac Newton och John Locke var viktiga inspirationskällor för upplysningen i
England. Vilka idéer förde de fram?
11. Med Robinson Crusoe ville Defoe skriva en moraliskt uppbygglig roman, men med
våra ögon misslyckas han på flera punkter – vilka?
12. Vad var det satiriska i följande verk av Jonathan Swift: Ett anspråkslöst förslag, Gullivers
resor och författarens eget testamente?
13. Huvudpersonen i Voltaires bok Candide försöker på olika sätt att behålla sin optimism. Efter
många besvärliga upplevelser hittar han sitt drömland- Eldorado-men stannar inte kvar
där. Varför lämnar han Eldorado och vad tror du Voltaire vill säga med Candides
slutord: ”Men vi måste odla vår trädgård”?
14. Olof von Dahlin skapade den först svenska veckotidningen. Vad hette den och
vilken idé ville han föra fram genom den?
15. På vilket sätt var Sagan om hästen en allegori?
16. Vem har skrivit den här strofen, vad heter dikten och vad handlar den om?
Död låg naturen för mitt öga
Djupt låg hon för min känsla död
Kom så en fläkt från det höga,
Och ljus och liv i världen bjöd.
17. Vilka sånger av Bellman hittar du om du söker på You Tube? Lyssna på några av dem. Lyssna
också på Carl Michael Bellmans berättelse och skriv en sammanfattning av den.
18. Välj en av skrivövningarna på Wikispaces : ”Den bästa av alla världar” eller ”Ensam på en öde
ö.
Romantiken s.101-134
19. Titta på bildspelet om romantiken på Wikispaces . Skriv sedan en romantisk dikt enligt
dokumentet som du också kan hitta där .
20. Vem skrev Ossians sånger och vad var det för skumt med dem?
21. Vad menade Jean Jaques Rousseau med uttrycket ”Tillbaka till naturen.”
22. Varför väckte Rousseaus roman Émile sådant stort uppståndelse?
23. Vem har skrivit romanen Den unge Werthers lidanden?
24. Välj en av följande: 1.Skriv ett brev från Werther till Lotte eller vice versa. 2.Gör en kortfilm
av Den unge Werthers lidande. Inspiration hittar du på YouTube.
25. Läs dikten Älvkungen och förklara vad som händer med sonen. Wikispaces.
26. Gör ett bildspel utifrån romantikens idéer på s. 114-117. Hitta en passande bild och skriv en
text till. Har du inte tillgång till dator kan du rita…
27. Vilka efterföljare till Byrons ”poetiska rövarhistorier” kan man hitta idag?
28. Läs utdraget ur Frankenstein på s.178-182 i Levande texter.och svara på A-frågorna 1-4.
29. Vilka likheter kan du hitta mellan Mary Shelleys roman och TV-serien ”Äkta människor”?
(Kanal 1) Om du inte har tittat på programmet kan du söka information på google.
30. Läs ”Det skvallrande hjärtat” s 184-188 i Levande texter och svara på A-frågorna.
31. Hur påverkade Stagnelius liv innehållet i hans dikter? Skriv en artikel och försök göra ämnet
intressant och lättillgängligt.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards