HAGSTRÖM - ALLT I MUSIK handlar om företagets utveckling, från

advertisement
Periscope Medieproduktion
PRESSMEDDELANDE
Världspremiär av filmen ”Hagström – allt i musik” i
Älvdalen den 25 oktober 2003
Älvdalens Biografteater, klockan 18.00 och 19.30
HAGSTRÖM - ALLT I MUSIK - en dokumentärfilm om svensk populärmusik och
landets största tillverkare av musikinstrument genom tiderna
Sverige är i dag ett musikland som möts med respekt ute i världen och genererar
exportinkomster på minst 4,5 miljarder årligen.
Utan tvekan har företaget Hagström väsentligt bidragit till att lägga grunden till
denna utveckling.
AB Albin Hagström startades på 20 – talet i Älvdalen, Dalarna, av den då 17-årige
Albin Hagström. Till en början tillverkades dragspel men så småningom övergick
man också till produktion av elgitarrer, förstärkare och sånganläggningar. Från den
blygsamma starten expanderade företaget snabbt med musikaffärer och fabriker i
hela Norden. Även i England och USA startades tillverkning.
Redan 1939 öppnade man ett kontor i det fashionabla Rockefeller Center i New
York. Där var det inte många andra Svenska företag som hade kontor vid den tiden.
En del av affärsverksamheten inriktades på försäljning av andra märken.
Som grossist innehade Hagström flera agenturer för flera välkända
instrumentmärken, och på så sätt introducerades både Gibson och Fender i Sverige.
En annan verksamhet som Hagström införde var musikkurser, som snabbt blev en
smärre folkrörelse, och som startade långt innan de kommunala musikskolorna var
påtänkta. Man kan säga att Hagström lade grunden till den allmänna
musikundervisning som finns idag.
När företaget var som störst exporterades musikinstrument över hela världen. USA
var den största marknaden. Många kända artister, som Elvis, Ove Törnkvist, Jimmy
Hendrix, Larry Coryell, Frank Zappa, Carl Jularbo och många fler, valde att spela på
Hagströminstrument. När ABBA gav sig ut på turné använde man instrument och
förstärkare från Hagström, en storartad märkes- och marknadsföring av
produkterna som kan vara svår att överträffa.
I musikvärlden går utvecklingen oerhört snabbt. När dragspelsepoken definitivt var
slut blev gitarrer och basar de stora exportprodukterna. Vid den tiden var också
Hagström internationellt välkända för den spetsteknik vad gäller elektronik och
teknik som utvecklades i Älvdalen.
HagPressÄlvd4.doc, rare
Sidan 1
2003-09-30
De stora mängder ofärdiga och trasiga dragspel som då fanns i lagerlokalerna i
Älvdalen, grävdes ner i en stor grop fabriksområdet. Det är dessa instrument som
framtidens industriarkeologer med varsamma händer kommer att lyfta fram i
dagsljuset och ställa ut till allmän beskådan.
I filmen får vi också möta människorna som var med och formade företaget och
produkterna. Vi får många inblickar i populärmusikens värld, och får stifta
bekantskap men stilbildande artister och deras musikaliska gärningar.
Avslutningsvis får vi stifta bekantskap med en ny svensk musikexport som börjar bli
ett världsnamn. gruppen Sahara Hotnights från lilla Robertsfors, vars gitarrist spelar
på en Hagström Swede gitarr.
”Hagström – allt i musik” har världspremiär i Älvdalen den 25 oktober och kommer
att sändas i Sveriges Television under hösten 2003.
Välkommen
Produktion: Ramon Reissmuller & Lottie Carnö, Periscope Medieproduktion 2003.
Längd: 58 min, färg, video och DVD.
Filmen är en samproduktion mellan Periscope Medieproduktion, SVT / Falun, Film i
Dalarna och med stöd från Älvdalens kommun och Botkyrka Mediecenter.
Distribution och information: Periscope Medieproduktion 08-642 06 12 eller 0708-86
16 66, [email protected]
Pressbilder finns att hämta på www.alvdalen.se/hagstromfilmen
HagPressÄlvd4.doc, rare
Sidan 2
2003-09-30
Download