Hur anmäler jag mig?

advertisement
SPORTLOVSKOLA
1 (2)
Datum
2016-01-18
Lärande
Alléskolan
Hej!
Förra året erbjöd vi elever i år 9 att gå på lovskola under ett av
vårterminens lov vilket gav ett bra resultat. Vi har därför beslutat att
under sportlovet ge samma erbjudande till elever i årets år 9.
När?
Måndag, onsdag och torsdag kl 9-12 under v 7. Du väljer själv om du vill komma
en, två eller alla tre dagarna (ifylles vid anmälan).
Var?
Alléskolan. Lokal meddelas när vi vet hur många vi blir.
Med vem?
Tillsammans med andra elever ur år 9 på Alléskolan. Åsa Hagström
(specialpedagog) finns med och fler vuxna beroende på antal.
Hur?
Eleverna får efter överenskommelse med undervisande lärare uppgifter och
material att arbeta med.
Varför?
LERUM2000, v2.1, 2013-02-21
Syftet med lovskolan är att ge elever en extra möjlighet att till exempel:
Postadress
Floda Allé 8
448 30 Floda

Ta igen uppgifter som missats på grund av sjukdom, resa eller annan
frånvaro.

Få lite extra tid för sina skoluppgifter med lärarstöd.

Extra möjlighet att läsa på till prov eller att repetera ett område du nyss
läst i till exempel matematik.
Besöksadress
Floda Allé 8
Telefon/fax
0302-52 16 53
0302-52 16 63 (fax)
Webb/e-post
www.lerum.se
[email protected]
Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
2 (2)
Datum
2016-01-18
Hur anmäler jag mig?
Fyll i talongen nedan och lämna till din mentor senast tisdag den 2/2.
Vid frågor vänligen ta kontakt med:
Åsa Hagström
Specialpedagog
0302-521656
[email protected]
____________________________________________
Jag anmäler mig till lovskola under v 7!
________________________________
Namn
___________________
Klass
________________________________
Mailadress/mobilnummer
___________________
Mentor
Jag vill delta:
Måndag
Onsdag
Torsdag
Jag vill arbeta med:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________
Ort, datum
________________________________________
Vårdnadshavares underskrift
Download