Hammarslagen i Wittenberg - 500 år

”Hammarslagen i Wittenberg - 500 år”
Ett program om Luther och hans samtid med Medeltidsensemblen
Scaramella under ledning av Torbjörn Söderquist
Det är nu snart 500 år sen Martin Luther den 31 oktober år 1517 spikade upp sina 95 teser
på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Luther vände sig mot det andliga och moraliska
förfallet inom kyrkan och handeln med avlatsbrev.
Denna händelse blev den gnista som på allvar satte igång reformationen som mynnade ut i
att olika protestantiska samfund bildades.
”Hammarslagen i Wittenberg - 500 år” är en musikalisk resa genom den tidiga renässansens
Europa med musik av bland andra Josquin des Prez, Ludwig Senfl, Michael Praetorius, Anna
von Köln samt Luther själv.
Kontakt: Lena Thorsell Randahl 070-326 4016 eller [email protected]
Leif Eriksson 08-250952 eller [email protected]
www.scaramella.se