Reformationen betonade människans personliga ansvar. För
Martin Luther fanns hon till, inte bara för sig själv, utan också
för sin medmänniska. Har den tanken någon plats i kyrka och
samhälle i en tid som präglas av stark individualism? Vad betyder det egentligen att vara en evangelisk-luthersk kyrka?
Medverkande författare:
elisabeth gerle (red.) · margareta brandby-cöster
ann heberlein · henry cöster · eva-lotta grantén
thomas ekstrand · urban claesson
ISBN 978-91-526-3202-4
Red. Elisabeth Gerle
Den här antologin vill lyfta fram det dynamiska och nyskapande
i det lutherska arvet i dagens samhälle och kyrka. Sju forskare
har tittat närmare på frågor kring människans frihet och ansvar,
förlåtelse och skuld, inkrökt självupptagenhet och kärlek.
Luther som utmaning ”I ett sekulariserat samhälle är det viktigt för teologi och kyrka att
lyfta fram reformationens klangbotten: Jag är fri som människa.
Därför är jag Guds medarbetare. När jag inser att jag inte behöver
motivera min existens genom att vara bättre än andra så blir jag fri
att ta in medmänniskan.” elisabeth gerle
Luther som utmaning
Om frihet och ansvar · Red. Elisabeth Gerle · Verbum
9
789152 632024