Föreställning: Martin Luther Frihetens Profet

Föreställning: Martin Luther Frihetens Profet
”Martin Luther Frihetens Profet” är ett nyskrivet drama om Martin Luthers liv och teologi,
som kommer att spelas i kyrkor runtom i Stockholms stift 2016.
En kärlekshistoria
”Martin Luther Frihetens Profet” spelas av Teatergruppen Seven och är skriven och regisserad
av Yvonne Iversen, manusförfattare och teolog.
– Hans liv var fascinerande. Han var en djup, modig och riktigt tuff man. Det finns något sunt
och friskt i någon som vågar göra uppror mot maktstrukturer och orättvisor som Luther gjorde
när han spikade upp sina 95 teser, menar Yvonne Iversen.
– Jag vill också berätta Luthers och Katharinas kärlekshistoria. Han var munken som
befriades från sina löften. Hon var nunnan som rymde från klostret. Katharina var en stark
kvinna och kallades ibland ”Herr Käthe” av Luther, för att hon styrde och ställde. Men de
hade en fin och speciell kärleksrelation.
Ät, drick och sök sällskap
I föreställningen får vi följa Luther och hans dramatiska liv, där han kämpade och kände att
han var otillräcklig inför Gud. Som professor studerade han bibeln och i mötet med tanken på
Guds rättfärdighet upptäckte han att människan blir räddad av Gud inte genom något hon gör
utan genom tro och förtröstan på att hon redan är förlåten.
Föreställningen tar upp följderna av detta, för hans tänkande och hans relationer till andra
människor. Vad det betyder för till exempel klostren, synen på äktenskap, synen på skola och
bildning.
Vi får en annan bild av människan Luther. En Luther som kan säga så här: När du frestas av
depression eller förtvivlan eller någon annan samvetsplåga, då skall du äta, dricka, söka
sällskap. Om du kan roa dig så ska du göra det.
Premiär 2016
Föreställningen har premiär 14 februari 2016 i S:t Görans kyrka och görs som ett
samarrangemang med Stockholms stift, Västermalms och Gustaf Vasa församling. Därefter
spelas den i kyrkor runtom i Stockholm. Hela turnéplanen finns på
www.iversensproduction.se.
Följ Luther på facebook
www.facebook.com/Martin-Luther-frihetens-profet-146765552333188.
Fakta 1
Reformationsjubileum
År 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att det var 500 år sedan Luther
publicerade sina 95 teser mot avlaten i Wittenberg den 31 oktober 1517. Detta kommer att
firas stort i hela Europa.
Fakta 2
Vem var Martin Luther?
Martin Luther var en tysk munk som brottades med stora frågor. Hur han än kämpade kände
han sig otillräcklig inför Guds krav. I Bibeln gjorde han en stor upptäckt: han behövde inte
kämpa längre! Det räckte med att tro för att vara rättfärdig inför Gud.
Fakta 3
Teatergruppen Seven
Teatergruppen Seven är en professionell teatergrupp som vänder sig både till vuxna och
unga med aktuella teman som behöver lyftas och belysas för att öka vår medvetenhet om
vad som händer i vårt samhälle. Teaterspelandet kombineras ofta med diskussioner om
föreställningarnas teman som kärlek och hat, religiösa motsättningar, existentiella frågor,
mobbning, droger, alkohol och unga människors utsatthet i ett samhälle där svårigheten att
få bostad och arbete kan leda till destruktiva möten.
Länkar
Här hittar du länkar till andra webbplatser, både svenska och utländska, om
reformationsåret och Martin Luther.
Lutheranworld.org
Lutherska världsförbundets sida om reformationsåret
Luther2017.se
Om firandet på svenska
Luther2017.dk
Om firandet i Danmark
Luther2017.de
Om firandet i Tyskland
Sagt av Luther
Uppståndelsen
"Vår Gud har inte enbart i skriften skrivit om uppståndelsens löfte, utan också på varje blad
om våren."
Predikan för barn
"När man predikar för barn, måste man också kunna jollra med dem."
Kalla dig inte luthersk
"Jag ber att man ville tiga med mitt namn och inte kalla sig luthersk utan kristen. Vad är
Luther? Inte är läran min! Inte heller är jag korsfäst för någon... Jag är inte och vill inte vara
någons mästare. Jag har med församlingen Kristi allmänna lära, han som allena är vår
mästare."