Linser

advertisement
Linser
Konvex/Konkav lins
En lins har två brännpunkter – en framför och en
bakom linsen.
Avståndet från linsens mittpunkt till brännpunkten
(fokus) är linsens brännvidd.
Vilken lins sprider ljuset och vilken lins samlar ljuset?
Konvex lins
• Samlingslins – positiv lins
• Exempel: + 15
Konkav lins
• Spridningslins – negativ lins
• Exempel: - 20
Ögat – hur bryts ljuset?
Normalt öga
Gula fläcken
Översynt öga – var bryter ljuset?
Vilken lins korrigerar översynthet?
Översynt öga
Närsynt öga – var bryter ljuset?
Närsynt öga
Vilken lins korrigerar närsynthet?
Närsynt öga
Vilka instrument kan man använda för
att se/föreviga föremål?
Nämn några optiska instrument
•
•
•
•
Förstoringsglas/lupp
Kikare
Mikroskop
Kamera
På vilket sätt har dessa instrument påverkat
människan ur ett historiskt perspektiv?
Download