Protokoll oktober 2015

advertisement
Protokoll styrelsemöte GDSSF
Dag: tisdag 6:e oktober 2015
Tid: 20.00–21.00
Plats: Telefon
Närvarande: Björn, Börje, Roger, Mikael och Håkan
1. Mötets öppnande
Björn öppnade mötet.
2. Val av ordförande, sekreterare
Björn som ordförande och Håkan som sekreterare, allt enligt tidigare beslut.
3. Godkännande av dagordning
Mötesdeltagarna godkände dagordningen.
4. Föregående protokoll, justering, genomgång – genomfört
Inga tillägg eller ändringar på föregående protokoll
5. Organisation och struktur
– Utveckling hemsida Face Book, Twitter? Vad – hur gör vi
Facebookutveckling för GDSSF överlåter styrelsen åt ungdomarna i regionen med
start under det kommande Trysillägret.
– D/V-cup
Inga bestämda datum eller platser för tävlingarna kom fram under mötet. Björn
stämmer av läget med ansvarige Rolf samtidigt som mötesdeltagarna bestämde att
besked om tävlingsdagar samt platser skall meddelas till Rolf senast fredag 9:e
oktober.
– Uppföljning Idrelägret
Mikael förklarade att lägret gick bra men det vore önskvärt att få med flera av
juniorerna. Nu var det några som inte kunde p.g.a. olika orsaker som sjukdom m.m.
– Inför Trysillägret
Boende för ca 50 deltagare och 15 stycken banor är bokade. Ledare till lägret är
utsedda och träningen kommer att varvas med skytte på vallen samt skidåkning på
riktig snö.
– Aktivera Gästrikland, info
Björn arbetar med att få med Gästrikland men intresset är svalt. Ockelbo, Valbo
samt Grängesberg är kontaktade eller skall kontaktas, men som sagt så ligger de
föreningarna lågt. Börje har kontaktuppgifter till Grängesberg som han skall
förmedla till Björn för vidare kontakt.
– IBU-cup,
Börje vill ha namnen på de funktionärer från respektive förening som skall
medverka under IBU i Idre (snarast).
– ekonomisk rapport
Börje informerade mötesdeltagarna om det ekonomiska läget för GDSSF. Den som
vill ha exakta siffror kontaktar Börje. Viktigt att vi för dokumentation på våra läger
då vi får bidrag på det.
6. Verksamhetsplan GDSSF
Mötesdeltagarna godkände verksamhetsplanen.
7. Rapport SSSF:s årsmöte
Roger rapporterade att årsmötet gick bra. En motion gällande SM status för 12-13
åringar avslogs och skälet till det beslutet var att lyfta statusen på Riksfinalen.
8. Möjlig finansiering läger och Riksfinal
-
Kläder, förslag & offert Trim t.ex., bilaga
Uppdraget blir att införskaffa 24 tävlingsställ samt mössor att använda under
representation för GDSSF. Färgerna skall vara blått och gult och designen kommer
att få bestämmas av ungdomarna under det kommande Trysillägret. Björns
företag lägger in 10 000: - och resten finanseras av GDSSF. Björn kontaktar Trim
t.ex. som i sin tur kontaktar Håkan för att leverera provningsdräkter till
Trysillägret. Västar finns redan sedan ett år tillbaka. Mössorna kommer efter
avslutad tävling att få behållas av deltagarna.
9. Vår synlighet
Vi arbetar gemensamt på frågan.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa möte
Enligt mötesplan d.v.s. 3 november klockan 20.00
12. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.
/ Håkan Andersson
Download