ifk hedemora orientering

advertisement
IFK HEDEMORA ORIENTERING
PROTOKOLL
Sammansträdesdatum
2009-11-11
Styrelsemöte + möte verksamhetsgruppen
PLATS:
Brunnsjöberget
NÄRVARANDE:
Marcus Mattsson
Anki Åberg
Inger Pettersson
Börje Johansson
Dessutom ur verksamhetsgruppen
Katarina Goude
Solveig Carlsson
Johan Hallberg
1.
Föregående protokoll.
Lästes, godkändes och lades till handlingarna (2 st).
2.
Verksamhet
Johan Hallberg hade blivit inbjuden att vara med för att diskutera naturpasset. Johan redogjorde för hur årets
naturpass har gått. Det var 154 st som köpt naturpasset. Det brukar vara mellan 130-170 st varje år. Naturpasset
pågår mellan 15/5-15/10. Bo Sundberg sätter ut kontrollerna. Inför nästa år så bestämdes det att vi även skall
utöka med ett cykelpass. Börje åtar sig det. Det skall annonseras om natur/cykelpasset. Dessutom skall det även
bli en informationsträff (kick off) i maj.
Utforma en ny layout på hemsidan. Marcus och Katarina håller i det. Gunilla Håkansson kommer att tillfrågas
om hon kan tänkas hjälpa till med det.
Katarina har tagit fram pris på T-shirt: 120 kronor med tryck. Börje pratar med Karin Josefsson för att ta fram
förslag på tryck till tröjorna.
Nyårslöpet arrangeras i år av Marcus och Solveig.
Enligt Börje hade vi tackat nej till att arrangera Kavel-DM. Men vi kan ansöka om en mindre tävling (ca 200300 st tävlande) till hösten 2010. Börje kollar det.
På visionsmötet pratade Bo Sundberg om en återträff med f.d orienterare. Det verkar som en bra ide.
Exempelvis: Återträff till sommaren 2010, skicka en inbjudan till veckans bana. Det bestämdes att vi bjuder in
Bo till nästa möte för att diskutera det vidare.
3.
Ekonomi
Inger redogjorde för den ekonomiska situationen.
4.
Inkommande post
En faktura har inkommit. Lämnades till Inger.
5.
Övriga frågor
Inga frågor.
6.
Nästa möte.
Nästa möte blir onsdagen den 13 januari kl. 19.30.
Justeras
Anki Åberg
Marcus Mattsson
Download