F-möte 16/3 P04

advertisement
Ericsson Internal
1 (2)
Prepared (Subject resp)
No.
Jan, Peter, Tommy, Christian, Fage, Magnus
Approved (Document resp)
Checked
Kickan / Marie
Date
Rev
2016-03-17
PA4
Reference
F-möte 16/3 P04-4 IFK Viksjö
Träningstider:
Vi kommer att söka tre träningstillfällen, tisdag, onsdag 1,5h & fredagar 1h.
Det är osäkert om vi kommer att få dessa dagar och tider än.
Missförstånd gällande tider, vi får se vilka tider och dagar vi får, nya tider gäller från
1st April.
Ambitionen på dagar är att det krockar så lite som möjligt med innebandy.
Sanktan:
Vi är anmälda till lätt respektive medel-serien och vi spelar 9-manna fotboll från i
år.
Vi kommer att kalla spelare till de bägge serierna beroende på utvecklingsnivå och
träningsnärvaro.
Det är vi tränare som gör bedömningen för att uppnå bäst möjliga utvecklingsnivå
för alla.
Målet är att samtliga ska spela minst en match per helg om man har
träningsnärvao.
Cuper:
Cup i April planeras (ev kick off cupen 2-3/4 vi står i kö nu.
Örebrocupen 17-19 juni, 1 breddlag blir det som åker.
Aros cupen 30 juni – 3 juli, 1st medellag planeras där de som kommit längst i
utvecklingen kallas och som har träningsnärvaro.
Målvaktsträning:
Hur gör de andra Viksjölaget, kan vi hitta ett sammarbete?
De andra Viksjölagen diskuterar att ha ett separat målvaktsträningstillfälle där vi är
välkomna att medverka med våra målvakter, inget beslut taget än.
Ihopslaging med de andra Viskjölaget:
De andra P04 Viksjö laget har kontaktat oss gällande ihopslagning och ett
eventuellt sammarbete.
Ericsson Internal
2 (2)
Prepared (Subject resp)
No.
Jan, Peter, Tommy, Christian, Fage, Magnus
Approved (Document resp)
Checked
Kickan / Marie
Date
Rev
2016-03-17
PA4
Reference
Vi har pratat löst om detta och anser att sammarbete är aldrig fel men vi måste
veta formerna för det och att en eventuell ihopslagning först är aktuell våren 2017.
Vi har börjat hjälpa varandra och kommer så göra vid behov om någon spelare
saknas i något lag, och om spelare med rätt nivå finns att tillgå.
Samtliga kan få frågan om att bidra till medverkan i det andra Viksjölaget.
Lagkassan:
Vi har 47k på kontot
200kr skall betalas in nu i vår aletrnativt att man betalar in 400kr för vår och höst
direkt!
Träningsläger senast våren 2017:
Olika kostnadsförslag på resa till Danmark presenterades
Christian kommer att kolla buss-möjligheter och vad det kan komma att kosta!
Alla positiva till förslaget Danmark och gissningsvis tror vi att ytterligare ca 50k
behöver jagas in.
En ”lägergrupp” måste tillsättas som håller i, planerar och delegerar uppgifter.
Vi vill att så många föräldrar som möjligt vill följa med till Danmark så att detta blir
en rolig gemensam resa för alla.
Planen för resan är påsklovet 2017 så att vi inte behöver ansöka om ledighet.
Fage kollar om man kan boka redan nu och när man i.s.f måste avboka.
Försäljning till träningsläger:

Bullförsäljning

Kakservice

Föreningsloppis
Finns det några som kan hjälpa till att hålla i någon av dessa aktiviteter för att
delegera uppgifter till samtliga?
Aktiviteter för att dra in pengar kan läggas upp och skickas i myclub för tydlig
acceptans i medverkan.
Download