STRESS

advertisement
STRESS
• Stress är ett allmännt fenomen i
vardagen, som påverkar på människans
välmående.
•Stressen uppstår i människans inre
men den är oftast en reaktion på någon
yttre faktor.
• Stressen är ett av de största och mest
växande hoten mot hälsan.
• Psykiska orsaker leder allt mer ofta till
tidig pensionering.
• Stess är den fysiologiska reaktion som uppstår i
•
•
•
-
kroppen då människan ställs inför svåra
situationer.
Hjärnan sänder ut stressimpulser genom nerver
och hormoner.
Impulserna förbereder kroppen på att ta itu
med det som är stressigt.
Kroppen reagerar på många olika sätt:
Hjärtat börjar slå snabbare
Andningen blir djupare
Muskelrna spänns
Mage, tarmar, immunförsvaret och hormoner.
• Stress kan påverkas av fysiologiska,
psykiska eller sociala faktorer.
• Exepmel på fysiologiska faktorer: miljön,
kroppsställning, kost, motion.
• Exempel på psykiska faktorer: mobbning,
vantrivsel, bråk, tidsbrist, sömnbrist.
• Exempel på sociala faktorer: atmosfären,
kommunikation, sammarbete.
Posivit och Negativ stress
• Viktigt att skilja på positiv eller negativ
stress.
• Den positiva stressen medför meningsfull
och lustbetonad ansträngning där kroppen
inte reagerar med skadliga stressfaktorer.
• Negativ stress orsakar negativa
förädringar i både individens mentala och
fysiska hälsa.
Stress symtom
• Symtomen varierar och är individuella till sin
•
•
•
karaktär.
Det är svårt att se utifrån ifall en människa är
stressad. Individen ifråga kan också ha svårt att
medge att hon är stressad och tar skada av
stressen.
Vanliga symtom är: koncentrationssvårigheter,
glömskhet, trötthet, motivationsbrist,
sömnlöshet, svårt att slappna av.
Dessa symtom kan i värsta fall leda till värre
sjukdomare t.ex. utbrändhet.
Stress på arbetspaltsen/skolan
• Orsakas ofta av fysisk eller psykisk
belastning som visar sig som funktionella
förändringar på kroppen, t.ex. nedsatt
arbetsförmåga.
• Miljön påverkar beteendet
- luften, temperaturen och belysningen
- gemenskapen och sammarbetet
Ett bra arbete
• Är utmanande.
• Leder till synliga resultat.
• Är ansvarsfullt.
• Ger arbetstagaren möjlighet att utvecklas.
och få respons av sitt arbete.
• Motiverar arbetstagaren.
Positiv Atmosfär
•
•
•
•
•
•
•
•
Gemensamma mål
En tydlig arbets-och ansvarsfördelning
Fungerande spelregler och rutiner
Möjlighet att utvecklas
Färdigheter och kreativitet
Fungerande sammarbete
Tid för organisation och sociala kontakter
Positiv feedback
Negativ Atmosfär
• Informationen fungerar inte.
• Nedskräninkning/mobbning förekommer.
• Difusa arbetsuppgifter.
• Beskylningar,konflikter, allmännt missnöje.
• Känsla av hopplöshet.
• Får inte visa sina kunskeper.
• Ingen möjlighet till att utvecklas.
Stresshantering
• För personer som har endera för mycket
eller för lite att göra.
• För personer som har en negativ livssyn
• Men för att kunna ta itu med stress måste
man vara vara:
- Medveten om sitt problem.
- Motiverad.
- Ha en vilja ” göra det avgörande valet”.
• Det finns två huvudsakliga strategier
för att hantera stress.
• För det första kan man ta itu med de
förhållanden som orsakar stressen
och för det andra mildra symtomen.
• Vad kan jag göra för att förbättra min
livssituation?
• När man är medveten om sin stress har
man möjlighet att påverka de negativa
känslor som uppstår. Typsika exempel:
-
Svart och vitt tänkande.
Orealistiska mål.
Selektivt tänkande.
Att vända positivt till negativt.
Överdrivna generaliseringar.
Katastroftänkande.
Personalisering.
Sammanblandning av känslor och fakta.
Förhastade och negativa slutsatser.
Hur minska stress?
• Koppla av hemma.
• Växlig mellan arbete och vila. (Fritid)
• Motionera.
• Gör något du tycker om.
• Organisera din dag.
• Avslappning och pausgymnastik.
• Ändra kroppsställningar.
Bra böcker angående stress och
stresshantering
• Angelöw, B. 1998. Träna menatlt och
förbättra ditt liv.
• Angelöw, B. 1999. Konsten att hantera
stress och möta förändingar.
• Doctare, C. 2003. Hjärnstress. Kan det
drabba mig?
• Perski, A. 1999. Det stressade hjärtat. Att
förstå stress och hur vi hanterar livskriser.
Download