Fysisk aktivitet

advertisement
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet har både fysiologiska
och psykologiska hälsoeffekter, som gör att
vi ska må bättre.
Fysisk aktivitet

Alla vet idag att det är viktigt med fysiska
aktiviteter.

Men det är inte alla som är engagerade
för att göra dem fysiska aktiviteter.
Fysisk aktivitet





Ökad energiomsättning.
Stärkt immunförsvar.
Minskad risk för muskelinflammationer.
Förbättrad hjärtmuskulatur och
cirkulation.
Förbyggande mot depression och
nedstämdhet.
Fysiologiska effekter
Förbyggande och behandlande mot
diabetes typ 2.
 Stärkta nervfunktioner.
 Ökad självkänsla och självuppfattning.
 Motverkar risken för sömnstörning.

Fysiologiska effekter






Vår kognitiva (intellektuella) förmåga blir
bättre.
Förbättrad inlärningsförmåga och bättre
koncentration.
Man blir mindre trött
Ökad sömnkvalitet.
Positiv kroppsuppfattning och bättre
självförtroende.
Känslan av kontroll i vår vardag blir
större, man får bra humör.
Psykologiska effekter






Man får en positivt social hälsa.
Ett effekt sätt att motverka stress.
Muskelanspänningarna lättar.
Minska flera negativa känslor och
sinnesstämningar.
Minskad rök begäret hos de som försöker
sluta.
Färre fall av arbetsfrånvaro och
alkoholmissbruk.
Psykologiska effekter
För vuxna rekommenderas minst 30 min
måttlig fysisk aktivitet per dag.
 För barn och ungdomar minst 60 minuter
måttlig till ansträngande fysisk aktivitet
per dag.

Aktiviteten kan fördelas över dagen och
behöver inte vara sammanhängande.
Hur ska man göra för att komma igång
och få motionen att bli en del av
vardagen?
Viljan.
 Rörelseglädje
(välj de fysiska aktiviteter som passar just dig
och din målsättning).
 Börja med det som du tycker att det är roligt.
 Prova dig fram, ha roligt och glöm inte att
njuta!

Börja träna 
Tack! 
Manal El Khatib
VO 12
Download