Näringslivsstrategi.

advertisement
I Västmanland löser vi
globala utmaningar
Affärsplan Västmanland
Strategin Affärsplan Västmanland
” Vi löser globala utmaningar”
Affärsplan Västmanland – en strategi för
tillväxt, innovationskraft och
näringslivsutveckling
Utveckla och
attrahera
tillväxtföretag
Stärka det regionala
ledarskapet
•
•
•
Kommunicera bilden
av Västmanland
Gemensamt
uppföljningssystem
Samlad och långsiktig
finansiering
•
•
•
Höja innovationskraften
och kopplingen till
forskning
Utveckla entreprenörskap
och nyföretagande
Öka konkurrenskraften
för SME företag
Arbeta med
utmaningsdriven
utveckling
•
•
Automation, energi,
järnväg och välfärd
och hälsa utvecklas till
nationella
styrkeområden
Arbeta tvärsektoriellt
Download