Dioxiner och PCB - Karolinska Institutet

advertisement
Hormonstörande ämnen
- barnen i fara?
Annika Hanberg, professor i toxikologi
[email protected]
Institutet för Miljömedicin
Karolinska Institutet
Vad jag arbetar med
 Professor på Institutet för
miljömedicin, Karolinska Institutet
 Forskning, utbildning, riskbedömning
 Hälsoriskbedömning - Hur vet man
om någon kemikalie är farlig? Vilken
nivå är säker?
 Olika typer av kemikalier, t ex
Bisfenol A i nappflaskor o konservburkar
Dioxin i fisk o modersmjölk
2
Hormonstörande ämnen
- barnen i fara?
 Är barnen i fara?
 Hur kan man veta det?
3
Hälsorisker
Förgiftningar
• Individer förgiftas
• Läkemedel, olyckor (barn), självmord
• Toxikologi förr
Subtila effekter – ökad risk
•
•
•
•
Ökad risk för cancer, låg fertilitet, lägre IQ mm
Kan ofta ej bevisas på enskilda personer
Många andra orsaker också – livsstil, kost mm
Sjukligheten ökar
4
Hälsorisker med kemikalier
 Vad kan hända (toxicitet)?
 Hur mycket kan man få i sig utan att ta skada?
 Hur mycket får människor i sig (exponering)?
 Finns det någon risk för skador hos någon grupp
(jämför säker dos med faktisk exponering)?
 Åtgärder: förbjuda, begränsa exponering, informera
5
Hur vet man? - metoder

In silico - datormodeller

In vitro modeller

Celler, bakterier

In vivo - försöksdjursmodeller

Epidemiologi - människor
6
Tolkning av resultaten
 In silico studier
Biologisk relevans?
 In vitro studier
Relevans för hel organism?
 Djurförsök
Relevans - människa och låg dos?
 Epidemiologi
Orsakssamband?, känslighet?
7
Hur använder vi kemiska ämnen?





Läkemedel - mediciner
Kosmetik och hygien – smink, tvål och babysalva
Livsmedelstillsatser – färg- och smakämnen
Bekämpningsmedel – ogräsmedel, insektsgifter
Miljöföroreningar i mat, vatten och luft – dioxin,
kadmium, kvicksilver
 Industri- och hushållskemikalier – tvättmedel,
tändvätska
8
Barns exponering







Mat – barnmat, amning, vanlig mat
Vatten – vatten, kranar, rör
Luft inne/ute – damm
Leksaker o andra varor
Möbler/inredning/bygg
Kosmetik o hygien – barnparfym mm
Mark – inne/ute
Bild: Bobättre
Zara bebisparfym
9
Hälsorisker hos barn
Skillnad i känslighet och exponering
 Äter, dricker och andas mer än vuxna
 Annat beteende
 Närmare marken
 Hand-till-mun
 Känsligare i många fall
 Större skillnad ju yngre barnet är
 Känsliga organ (hjärna, immunförsvar, könsorgan,
hormoner)
 Lång livstid kvar (hinna utveckla sjukdomar)
10
Känsliga tidsfönster
Timing more important than dose!
11
EUs definition av Hormonstörande ämnen
(Endocrine disrupters)
“Hormonstörande ämnen är kroppsfrämmande
ämnen som stör hormonsystemets funktion och
därmed orsakar hälsoeffekter i en individ, dess
avkomma eller i grupper av befolkningen”
översatt från engelska
Hormonstörande ämnen i EU
 Ska begränsas eller förbjudas i produkter som
bekämpningsmedel, hushållskemikalier, kosmetiska och
hygieniska produkter mm
 Kriterier för hormonstörande ämnen skulle finnas
december 2013 – Vad är ett hormonstörande ämne?
 Svenska regeringen ska stämma EU kommissionen
för att dessa kriterier ännu inte finns - man kan inte
börja förbjuda och begränsa hormonstörande ämnen
13










Kvinnors reproduktiva hälsa
Mäns reproduktiva hälsa
Könskvot
Sköldkörteleffekter
Beteendeeffekter hos barn
Hormonrelaterade tumörer
Binjureförändringar
Beneffekter
Metabola sjukdomar
Immuneffekter
Efter 20 år …
Fortfarande oro och prioriterat område




Allvarliga effekter
Foster och barn känsligast
Effekter vid låga doser
Otillräcklig kunskap
15
Dioxin
 Mest toxiska ämnet
 Miljöförorening i bl a fet fisk från
Östersjön, mycket i modersmjölk
 Cancer, fosterskador – effekter på
spermier, inlärning och immunförsvar
 Fet fisk är nyttigt för hjärtat och
hjärnans utveckling!
 Amning är nyttigt för hjärnan och
immunförsvaret!
 Skadar det våra barn?
16
Risk – nytta - alternativ
Amning
 Fördelar med amning
överväger riskerna
Ersättning
 ”Risker”? – vatten, soja?,
ej optimal näring, plast
(bisfenol A), mm
17
Bisfenol A





Högvolymkemikalie
Plast - polykarbonat och epoxi
Exponering främst via mat o dryck!?
Hormonstörande, östrogen
Foster känsligast – effekter på
spermier, beteende mm
 Säkerhetsmarginal!?
Mycket omdebatterat!
BPA förbjudet i vissa produkter baserat på
försiktighetsprincipen
BPA
BPA
19
Slutsatser




Hälsorisk eller säkert?
Stor osäkerhet
Risk – nytta – alternativ
Försiktighet
20
Poster: Hormonstörande ämnen
- barnen i fara?
Bisfenol A i konservburkar
Dioxiner i modersmjölk
Ftalater i barntröjor
Perfluorerade kemikalier i dricksvatten
Bromerade flamskyddsmedel i inomhusluft
Bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker
21
Poster: Hälsorisker med kemikalier –
Hur blir man expert?
Gymnasiet: Naturvetenskap
Universitetet: Kandidatexamen,
t ex biomedicin, KI
Masterprogrammet i toxikologi, KI
Vidareutbildning i hälsoriskbedömning av kemikalier, KI
Download