Kemikaliesamhället + Samhällsomställning = Giftfritt Sundsvall

advertisement
MRP-uppdrag Giftfri miljö
Sundsvalls blivande kemikalieplan
Byggprodukter
Varor i kontakt
med livsmedel
Inredning &
textilier
Lek & hobby
IT & elektronik
Kemiska
produkter
Hygieniska – &
kosmetiska
produkter
MRP-uppdrag Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön, som har skapats i eller utvunnits
av samhället, ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. För att kunna uppnå det, behöver Sundsvalls
kommun ta krafttag för att skapa en giftfri miljö.
Ett viktigt steg är att ta fram en aktivitetsplan för att minska farliga
gifter i vardagen.
Aktivitetsplan för en giftfri miljö
Avgränsningar: Fokus på miljöer och verksamheter för barn och unga
Kommunens
verksamheter
Åtgärder &
verktyg,
information &
tillsyn
Övriga
verksamheter
Information
& tillsyn
Aktivitetsplan för en giftfri miljö
Beställare: Miljödirektören, via kommunfullmäktige till miljönämnden
Effektmål: Bidra till en giftfri vardag
Projektmål: Ta fram aktivitetsplan med åtgärder, ansvar
och ekonomisk konsekvens
Organisation och finansiering
•
Finansiering
Miljönämnden projektledare 80%, samt egentid gruppmedlemmar
•
Styrgrupp:
Kristin Eriksson
Miljökontoret
Torbjörn Stark
Drakfastigheter, KS
Jonas Borg
Ekonomi- och upphandlingsstrateg, KS
Märit Källman
Barn o Utbildning, Intendent Njurunda
Sofie Eriksson
Miljöstrateg, KS
Socialförvaltningen
•
•
Arbetsgrupp:
Sara Jacobsson
projektledare, Miljökontoret
Marie Möllner
Addera städservice/Drakfastigheter, KS
Martina Unger
Förskolärare, Montessori
Ulrika Scherman
Intendent Matfors/Stöde
Helge Sjödin
Upphandling, KS
Birgitta Mårstedt
Projekt.sekt. Drakfastigheter, KS
Referensgrupp: Agneta Skoglund
SAM-klang
Sara Lindblom
Folkhälsosamordnare
Erika Nykvist
Konsumentvägledare
Rebecka Lampinen Fritidsledare Ungdomsenhet Kultur & Fritid
Handläggare
Hälsoskydd, Miljökontoret
Hans-Åke Oxelhöjd Fastighetsstrateg, KS
Vakant
Barn o Utbildning
Ev. kontakt från handelsorganisation
Tidplan för projektet
Månad
Aktivitet
Status
Kommentar
2016 januari
Projektet startar.
Pågår!
Förstudie, projektplan och
kommunikationsplan
godkända av styrgruppen.
2017 före sommaren
Remiss till berörda nämnder
2017 hösten
Beslut i kommunfullmäktige
2017 december
Slutrapport
Aktivitetslistan
Rubriker
Upphandling
Uppföljning och organisation
Kemikaliehantering med kemikalieråd, kemikaliesystemstöd tex
Utbildning, information och kunskapsspridning /-höjning
Tillsyn
Förskolor och skolor
Fastighet, byggmaterial; För nybyggnation, renoveringar, rivningar
Markföroreningar etc
Varför är det här projektet viktigt?
• Underkastelsen, 2010 en film av Stefan Jarl.
Hur mycket kemikalier utsätts vi för?
Finns på YouTube.
Sök på Underkastelsen + Stefan Jarl
5 år efter Underkastelsen, varför lagstiftning går så långsamt när forskningen finns!?
•
Web-föreläsning: Exponering för hormonstörande ämnen
Prof. Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet. SELMA-studien.
En svensk forskning på gravida kvinnor, som startade för 8 år sedan.
Finns på YouTube, 48 min.
Sök på hormonstörande ämnen + Bornehag
Effekterna börjar visa sig
Folksjukdomarna ökar :
Cancer
Fetma
Diabetes
Autism
ADHD
Asperger
Allergier
Inlärnings-svårigheter
Reproduktions-störande
Hormonstörande
Kemikalier ökar i samhället
Ämne
Förekomst
Effekter på människor och miljön
Bromerande
flamskyddsmedel
Elektronik, kretskort, kablar, textilier och bil- och
möbelklädslar.
Hormonstörande, beteenderubbningar, lagras i
människors kroppar och miljön, cancerframkallande.
Ftalater
Lim, färger, lacker, kosmetika och parfym, leksaker,
barnavårdsartiklar, golvmaterial och kablar.
Hormonstörande, reproduktionsstörande,
fertilitetsstörningar, cancerframkallade, skador på det
ofödda barnet.
Tungmetaller t.ex. bly,
koppar, kadmium, kvicksilver
Konstgödsel, tandläkarmottagningar, koppartak,
kretskort.
Skador på nervsystemet, försämrad intellektuell
utveckling och prestationsförmåga, Högt blodtryck,
hjärt- och kärlsjukdomar.
PFOS/PFOA
Kläder, möbeltyg, läder, rengöringsmedel, färger och
lacker.
Ansamlas i miljön, kroniskt giftigt,
reproduktionsstörande, cancerframkallande.
Tributyltenn
Båtfärg, textilier och kläder, lädervaror och mattor.
Hormonstörande, giftigt, reproduktionsstörande,
beteenderubbningar, hämmar immunförsvaret,
andningsproblem.
Antibakteriella ämnen
Skor, sportkläder, datortangentbord, pennor,
bänkskivor, skärbrädor, köksredskap,
städmaterial, duschdraperier, toalettsitsar,
kattsand, täcken, tapeter och mattor.
Antibiotikaresistens, miljöfarligt, ansamlas i miljön.
Bisfenol A
Nappflaskor, CD- och DVD-skivor, skyddslack
inuti konservburkar och tandfyllningsmaterial.
Hormonstörande, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar,
skador på det ofödda barnet.
Kom i håg att tre generationer är exponerade under en graviditet…
Fokus på problemet har ökat
Myndigheter och organisationer lyfter nu frågan
-
Nationellt
Riksdag och Regering
KemI
Naturskyddsföreningen
ChemSec
-
Internationellt
FN
EU
SAICM
WHO
Även kommuner och landsting har börjat inse omfattningen
•
Växjö
•
Stockholm
•
Västerås
•
Göteborg
•
Jönköping
•
Malmö
•
Helsingborg
•
•
Västmanlands läns landsting
Stockholms läns landsting
De som går före vad har de gemensamt?
•
Fokus på barn & unga
•
Tydliga mål och stärkt organisation för genomförandet av åtgärder
•
Systematiskt angrepps- och arbetssätt för att minska farliga ämnen
•
Ordning på organisationens kemikaliehantering
•
Stöd och resurser till implementeringen av kemikalieplanen
•
Information, kunskap och dialog
•
Kemikaliekrav vid upphandling varor, produkter och tjänster
•
Uppföljning, tillsyn och kontroll
Download