Glödhet region – men problem med matchning

advertisement
Glödhet region – men problem med matchning
http://www.fastighetssverige.se/lokalmarknadsdagen_feb/index.php/artikel/glodhet-region-y-men-problemmed-matchning-23367
Publicerad den 19 Januari 2017
LOKALMARKNADSDAGEN JANUARI Göteborgsregionen har ett glödhett näringsliv med
högkonjunktur i flera branscher. Men tillväxten hotas av kompetensproblematik, enligt Peter Warda på
Business Region Göteborg.
Peter Warda tecknade på Lokalmarknadsdagen en ljus bild av det ekonomiska läget i
Göteborgsregionen.
- De absolut hetaste branscherna är fordonsindustrin, IT-tjänster, bygg och sällanköpshandel, sa han.
Men gemensamt för de här branscherna är svårigheter att hitta kompetent arbetskraft.
- Det finns arbetskraft, men det finns ett stort matchningsproblem. Det finns just nu 8 500 platser och 29
000 arbetslösa.
Bild: Maria Olsson Äärlaht
Peter Warda.
Arbetslösheten i Göteborg är lägre än i de andra storstadsregionerna.
- Den ligger nu på 5,9 procent i regionen. Samtidigt är den väldigt tudelad. Tittar man på utrikes födda mellan 16 och 64 år är 17
procent, och för 18 till 24-åringar hela 27,2 procent. Totalt är 57 procent av de arbetslösa utrikes födda. Så integrationen är en
stor utmaning.
- Nicklas Tollesson
[email protected]
Download
Random flashcards
Create flashcards