PDF med tips för att öka dina chanser att fånga abborren.

SVERIGE
LÄNGSTA
ABBORRE?
R
NGSTCHANSE
ÖKA DINA FÅ
ABBORRE
NICKLAS JIGG-FISKETIPS FÖR
Dan Ersbjörs fångar en Abborre
2630gr, Längd 56cm.
Hotingsjön 1 sept 2010. Bete Relax.
RELAX gör jobbet
När du jiggfiskar ska du alltid sträva efter att använda ett så lätt jigghuvud som möjligt. Med dagens starka och stumma flätlinor kan du gå ner i
diameter, vilket innebär vettiga kast med så lätta jigghuvuden som 3-4 gram.
Anpassa vikten på jigghuvudet efter djup och strömförhållanden, pröva dig
fram för att hitta optimal vikt till jiggen. Fiska in jiggen oregelbundet med
lätta knyck och för det mesta är det en fördel att ha bottenkontakt
En modell som visat sig mycket effektiv när fisken föredrar ett livligt bete.
Den bredare stjärten gör att den får en livfull gång. Finns i 3 storlekar.
Montera kroken på RelaxJiggen
2.
1.
Mina tre bästa Jiggar för ABBORRE!
3.
1. RELAX Ripper Kopyto.2. 2,5 och 3 tum
2. LUNKER CITY. SHAKER. 3,25 tum
3. Relax twister 1 och 2 tum
4.
Med runt huvud. Mycket
lämpliga till Curly Tails, Twintails och diverse Shadjiggar.
Med Gamakatsu krok.
Tips på bra storlekar för
jiggfiske efter ABBORRE
Jiggkrok
1/0 storlek
2/0 storlek
3/0 storlek
Round Jighead
Jiggkropp
5cm
2tum
6cm
2,5tum
7,5cm
3tum
Använd flourocarbonlina till jiggtafsen
och få dess fördelar-Osynlig och mycket
nötningstålig. 0,18 till 0,22 är lämplig
diameter till abborren.
En annan riggtyp till abborre är Carolinarigg. Fördelen
med den är att du kan få en mer svävande eller långsamt sjunkande jigg. En användbar variant på riggen
kan se ut så här.
Tacklet knyts som ett Paternostertackel alternativt används ett trevägslekande. Längden på tafsen till jiggen
kan vara mellan 50-100 cm, och tafs till sänke ca 30 cm
Worm 36
En bra allroundkrok, tunnt gods och 2
hullingar på skaftet. Här tacklat med
en Swimfish och en 3/0 krok. Finns i
storlek 6 till 6/0
Tacklet fiskas in i etapper vid botten, ett lyft på ca en
meter håll linan sträckt o vänta 5-10 sekunder, veva in
slaklinan och gör ett nytt lyft. Hugget kommer oftast
någon sekund efter du flyttat betet
Offset EWG
Nicklas kolbeck
Worm 39
En krok som passar bra till
fiske på vegetationsrika
bottnar. Finns i storlek 2
till 5/0
Kroken lämpar sig bra
Nicklas Kolbeck, från Göteborg, har passerat
till mindre jiggar typ
otroliga 40 olika storfiskarter i
curly tails.Finns i
Storfiskregistreringen.
storlek 4 till 1
Nicklas Fiskar vidare mot 50 arter!
Distribueras av: Wiggler AB, Brålandsvägen 13 • 444 60 Stora Höga • 0303-798744 • www.wiggler.se