Abborre

advertisement
Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Resursöversikt.
Abborre
Perca fluviatilis
Bild: Wilhelm von Wright
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren
Yrkesfiske och fritidsfiske
UTBREDNINGSOMRÅDE
Abborren finns allmänt i sjöar och
vattendrag över hela Sverige med
undantag för fjällregionen. I kustområdet
förekommer den i hela Östersjön och
Bottniska viken.
Under första hälften av 1900-talet var yrkesfisket i högre grad riktat efter abborre och
fångsterna var högre än idag i alla fyra sjöar.
Numera tas abborre mest till vara som bifångst i
yrkesfisket, främst från bottengarn. Yrkesfisket
efter abborre i de fyra sjöarna har under de
senaste åren minskat från totalt 250 ton under
toppåret 1997 till 72 ton 2015. Detta beror
mestadels på att riktat yrkesfiske knappast
förekommer i yrkesfisket numera.
LEK
Leken sker under april–juni på grunt vatten.
Rommen fästs på vegetation eller annan
struktur. Det är vanligt att kustbestånd
vandrar upp i sötvatten för att leka.
VANDRINGAR
Abborren är relativt stationär under
uppväxttiden men vandrar till lekplatser, för
det mesta kortare än 10 kilometer. I
Östersjön kan abborre vandra mellan olika
kustavsnitt. Genetiska studier längs kusten
visar att släktskapet mellan abborrar är
starkt inom avstånd under 100 kilometer.
I Vänern var abborrfångsterna i yrkesfisket
mindre än 20 ton per år under första hälften av
1970-talet och ökade därefter till som mest cirka
100 ton under 1997–1998. Därefter har trenden
för årsfångster minskat.
ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Hanen blir könsmogen vid 2–4 års ålder
och honan vid 3–5 år.
MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
Individer på 26 år har påträffats. Vid kusten
blir abborren vanligtvis inte äldre än 10–15
år. Honan kan uppnå en längd kring 50 cm
och vikt över 3 kg. Hanen väger sällan över
ett halvt kg.
BIOLOGI
Abborrens rekrytering gynnas av höga
sommartemperaturer. Sommartid samlas
abborren gärna i vegetation på grunt
vatten. Under vintern finns abborren på
djupare bottnar. I början lever den av
djurplankton och övergår sedan till att äta
insektslarver, kräftdjur och små fiskar. Vid
10–20 cm längd övergår den ofta till enbart
fisk och kräftdjur som föda.
Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar i ton per
Ices-ruta och sjö av abborre 2015. En Ices-ruta är cirka
56 km*56 km stor.
23
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards