Abborre

advertisement
Abborre
Abborre är en fisk som finns i hela Sverige. På våren lägger
honan sin rom på sjöbottens växter och sedan sprutar hanen
sin mjölke över romkornen. Snart kläcks små abborryngel ur
rommen. De är väldigt hungriga och äter växter, smådjur och
insekter. De små abborrarna lever i stora stim som kallas tusenbröder. De större äter andra fiskar och ibland till och med
mindre abborrar.
När abborren är ungefär tre år börjar ränderna att synas.
Den vuxna fisken har gröna sidor, svarta ränder, vit mage och
två ryggfenor.
Fakta:
Publicerat med tillstånd
Fakta om abborre
Text Annika Nasiell
Bild Marija Meded
En fisk som har fjäll
Trivs bäst i sötvatten och i bräckt kustvatten
Blir cirka 30 cm lång, men kan bli ända upp till 60 cm!
Bor på bottnen av sin sjö på vintern
Download