Löwbeer Kungshdr 20150914

advertisement
Klinisk kemi i praktiken
Christian Löwbeer, överläkare, Aleris Medilab, klinisk kemi
September 2015
Agenda
• B-vitaminbristutredning
• Lite kring anemiutredning och när vi bör remittera
• Lite kort om Borreliaprovtagning
• Tyreoideaprover och när symptom/prover inte stämmer
• Vanliga frågor som dyker upp när jag föreläser
B-vitaminbristutredning
•
Viss
•
http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Mage-tarm/Vitamin-B12-brist/
•
http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Nervsystemet-och-smarta/Polyneuropati/
•
Internetmedicin
•
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=318 Anemi
•
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=794 Ej anemi
Anemiutredning
•
Viss
•
http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Blod-och-blodbildande-organ/Anemiutredning/
•
Internetmedicin
•
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=258
•
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=335 Järnbrist
Borreliaprovtagning
• Margareta Lannér Sjöberg
Diagnostik i Sverige
Smi rapporten 2013
• Direkt påvisning
-Odling: låg sensitivitet, utförs ej
-PCR: sensitivitet
hudbiopsi 70 %
likvor
< 70 %
ledvätska < 70%
Utförs endast i Lund
• Indirekt påvisning i serum och likvor
-Serologi
Analysförteckningen
Borrelia, antikroppar (S-)
• Gelrör
•
Prov för borreliaundersökning tas för att bekräfta misstanke om borrelios.
•
Prov för screeningundersökning utan specificerad frågeställning är ofta
mycket svårbedömda eftersom många personer har antikroppar mot
borreliabakterien utan relation till aktuell sjukdom. Vid erytema migrans är
endast cirka 60% av patienterna antikroppspositiva.
Diagnostik av borreliainfektion BI
• Klinisk bedömning tillsammans med serologi
• Laboratoriebedömning av antikroppsvärden
-remissinformation om sjukdomsduration och symtom!
• Antikroppssvaret:
-IgM först och sen IgG
-IgM kan kvarstå över ett år och IgG kan påvisas flera år!
• Endemiskt område
- Många fästingbett över tid
Serologisk diagnostik av borreliainfektion
IgG antikroppar
IgM antikroppar
Tolkningsalternativ
Kvarstående antikroppar efter tidigare infektion alternativt
Låg nivå
Negativ
Tecken på exposition.
Aktuell infektion alternativt
Mellannivå
Negativ/positiv
Tidigare genomgången infektion.
Aktuell eller nyligen genomgången infektion alternativt
Hög nivå
Negativ
Sent stadie: neuroborrelios, ACA, artrit.
Tidig infektion alternativt
Negativ
Positiv
Ospecifik reaktion. Eventuellt nytt prov om 4-6 veckor.
Ange alltid kliniska data och sjukdomsduration på remissen!
Tyreoideaprover när det inte stämmer
TSH normalt eller förhöjt, tillsammans med
förhöjt fT3 och fT4:
1. Analytisk interferens:
1.
2.
Analys med flera metoder
PEG-fällning
2. Tyreoideahormonresistens:
1.
DNA-analys
3. TSH-producerande hypofysadenom
1.
MRT-hypofys
Tyreoideaprover när det inte stämmer
• https://fdolcl.wordpress.com/category/fortbildning/
Vanliga frågor
• Är det någon skillnad
– mellan mätvärde 1 och 2
• i prov tagna vid olika
tillfällen
– hos en individ?
• https://www.westgard.com/biodatabase1.htm
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
Download