Ladda ner PDF Versionen

advertisement
PageSpeed Insights
Mobil
51 / 100 Hastighet
Bör Fixas:
Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.
Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 555,3 kB
(78 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/bootstrap.min.css kan du spara 95,8
kB (83 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/icofont.css kan du spara 88,9 kB
(83 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/animate.css kan du spara 65,9 kB
(93 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/jquery-1.12.3.js kan du spara 61,9 kB
(65 % reduktion).
Mobil
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/style.css kan du spara 45,7 kB (79 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/jquery.camera.min.js kan du spara 31,3
kB (78 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/owl.carousel.min.js kan du spara 29,2
kB (73 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/isotope.js kan du spara 29,1 kB (72 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/bootstrap.min.js kan du spara 25,8 kB
(73 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/camera.css kan du spara 22,2 kB
(88 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/ kan du spara 17,6 kB (72 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/packery.js kan du spara 8,2 kB (70 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/venobox.css kan du spara 6,2 kB
(82 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/responsive.css kan du spara 6,1 kB
(72 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/main.js kan du spara 5,6 kB (75 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/waypoints.min.js kan du spara 5,3 kB
(67 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/venobox.min.js kan du spara 3,6 kB
(64 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/jquery.easing1.3.js kan du spara 3,6 kB
(78 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/owl.carousel.css kan du spara 3,4 kB
(76 % reduktion).
Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 10 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.
Mobil
Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
http://epson-support-me.com/js/jquery-1.12.3.js
http://epson-support-me.com/js/bootstrap.min.js
http://epson-support-me.com/js/jquery.easing1.3.js
http://epson-support-me.com/js/owl.carousel.min.js
http://epson-support-me.com/js/venobox.min.js
http://epson-support-me.com/js/isotope.js
http://epson-support-me.com/js/packery.js
http://epson-support-me.com/js/waypoints.min.js
http://epson-support-me.com/js/jquery.camera.min.js
http://epson-support-me.com/js/main.js
Optimera visning av CSS för följande:
http://epson-support-me.com/css/owl.carousel.css
http://epson-support-me.com/css/icofont.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:300,400,500,700
http://epson-support-me.com/css/bootstrap.min.css
http://epson-support-me.com/css/animate.css
http://epson-support-me.com/css/camera.css
http://epson-support-me.com/css/venobox.css
http://epson-support-me.com/style.css
http://epson-support-me.com/css/responsive.css
Mobil
Överväg att Fixa:
Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.
Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)
Förminska CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta
och tolka sidan.
Förminska CSS för följande resurser för att minska storleken med 46,1 kB (17 % reduktion).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/style.css kan du spara 12,3 kB (22 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/animate.css kan du spara 12,3 kB (18 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/icofont.css kan du spara 11 kB (11 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/venobox.css kan du spara 4,6 kB (61 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/camera.css kan du spara 2,6 kB (11 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/responsive.css kan du spara 2,5 kB
(30 % minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/owl.carousel.css kan du spara 901 B
(20 % minskning).
Mobil
Förminska HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.
Förminska HTML för följande resurser för att minska storleken med 7,1 kB (30 % reduktion).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/ kan du spara 7,1 kB (30 % minskning).
Förminska JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och
körning snabbare.
Förminska Javascript för följande resurser för att minska storleken med 4,6 kB (38 % reduktion).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/js/main.js kan du spara 3,5 kB (47 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/js/jquery.easing1.3.js kan du spara 1,1 kB
(24 % minskning).
Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.
Optimera följande bilder för att minska storleken med 35,8 kB (43 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/img/slider/slider02.jpg?1496930513017
kan du spara 33 kB (42 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/img/logo2.png kan du spara 2,8 kB (61 %
Mobil
reduktion).
3 Godkända Regler
Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.
Minska svarstiden från servern
Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.
Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
99 / 100 Användarupplevelse
Överväg att Fixa:
Gör tryckytor tillräckligt stora
Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna
trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan göra tryckytorna större så att sidan blir mer
användarvänlig.
Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.
Tryckytan för <a href="skype:1-844-554-1441?call">1-844-554-1441 (Toll-Free)</a> och 1
andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Tryckytan för <a href="http://epson-support-me.com/" class="navbar-brand"></a> och 2
andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Mobil
4 Godkända Regler
Undvik pluginprogram
Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att
innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika
pluginprogram.
Konfigurera visningsområdet
Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt
sätt på alla enheter. Läs mer om att konfigurera visningsområden.
Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att anpassa storleken på innehållet till
visningsområdet.
Använd läsbara teckensnittsstorlekar
Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att använda läsbara teckensnittsstorlekar.
Desktop
Desktop
58 / 100 Hastighet
Bör Fixas:
Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.
Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 555,3 kB
(78 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/bootstrap.min.css kan du spara 95,8
kB (83 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/icofont.css kan du spara 88,9 kB
(83 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/animate.css kan du spara 65,9 kB
(93 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/jquery-1.12.3.js kan du spara 61,9 kB
(65 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/style.css kan du spara 45,7 kB (79 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/jquery.camera.min.js kan du spara 31,3
kB (78 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/owl.carousel.min.js kan du spara 29,2
kB (73 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/isotope.js kan du spara 29,1 kB (72 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/bootstrap.min.js kan du spara 25,8 kB
(73 % reduktion).
Desktop
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/camera.css kan du spara 22,2 kB
(88 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/ kan du spara 17,6 kB (72 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/packery.js kan du spara 8,2 kB (70 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/venobox.css kan du spara 6,2 kB
(82 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/responsive.css kan du spara 6,1 kB
(72 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/main.js kan du spara 5,6 kB (75 %
reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/waypoints.min.js kan du spara 5,3 kB
(67 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/venobox.min.js kan du spara 3,6 kB
(64 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/js/jquery.easing1.3.js kan du spara 3,6 kB
(78 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/css/owl.carousel.css kan du spara 3,4 kB
(76 % reduktion).
Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 10 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.
Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
http://epson-support-me.com/js/jquery-1.12.3.js
http://epson-support-me.com/js/bootstrap.min.js
Desktop
http://epson-support-me.com/js/jquery.easing1.3.js
http://epson-support-me.com/js/owl.carousel.min.js
http://epson-support-me.com/js/venobox.min.js
http://epson-support-me.com/js/isotope.js
http://epson-support-me.com/js/packery.js
http://epson-support-me.com/js/waypoints.min.js
http://epson-support-me.com/js/jquery.camera.min.js
http://epson-support-me.com/js/main.js
Optimera visning av CSS för följande:
http://epson-support-me.com/css/owl.carousel.css
http://epson-support-me.com/css/icofont.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:300,400,500,700
http://epson-support-me.com/css/bootstrap.min.css
http://epson-support-me.com/css/animate.css
http://epson-support-me.com/css/camera.css
http://epson-support-me.com/css/venobox.css
http://epson-support-me.com/style.css
http://epson-support-me.com/css/responsive.css
Överväg att Fixa:
Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.
Desktop
Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)
Förminska CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta
och tolka sidan.
Förminska CSS för följande resurser för att minska storleken med 46,1 kB (17 % reduktion).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/style.css kan du spara 12,3 kB (22 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/animate.css kan du spara 12,3 kB (18 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/icofont.css kan du spara 11 kB (11 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/venobox.css kan du spara 4,6 kB (61 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/camera.css kan du spara 2,6 kB (11 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/responsive.css kan du spara 2,5 kB
(30 % minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/css/owl.carousel.css kan du spara 901 B
(20 % minskning).
Förminska HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.
Förminska HTML för följande resurser för att minska storleken med 7,1 kB (30 % reduktion).
Desktop
Om du förminskar http://epson-support-me.com/ kan du spara 7,1 kB (30 % minskning).
Förminska JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och
körning snabbare.
Förminska Javascript för följande resurser för att minska storleken med 4,6 kB (38 % reduktion).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/js/main.js kan du spara 3,5 kB (47 %
minskning).
Om du förminskar http://epson-support-me.com/js/jquery.easing1.3.js kan du spara 1,1 kB
(24 % minskning).
Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.
Optimera följande bilder för att minska storleken med 35,8 kB (43 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/img/slider/slider02.jpg?1496930520364
kan du spara 33 kB (42 % reduktion).
Om du komprimerar http://epson-support-me.com/img/logo2.png kan du spara 2,8 kB (61 %
reduktion).
3 Godkända Regler
Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.
Desktop
Minska svarstiden från servern
Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.
Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download