Avslutningsföreläsning om html, css samt cs

advertisement
Webben – en sammanfattning
Sista föreläsningen i kursen
Produktion för tryckta medier och
webb
Olika kunskapsområden
•
•
•
•
•
Kodning
Innehåll
Design
Process
Användare m.m.
Kodning
• Html (html4.01)
• Css
• Webbläsare – bla. Firefox med tillägget ”Web
Developer”
• Flash – annan kurs
• Script – annan kurs
• Serverprorgammering, asp, asp.net, php, jsp,
c++, java … – annan kurs
• xml – annan kurs
Innehåll
• Att skriva
• Varumärkets inverkan
• Bilder
Design
•
•
•
•
Grafisk design
Användbarhetsdesign
Typografi
Layout
Att arbeta med webben
•
•
•
•
•
•
Att arbeta med webben
Inköp, upphandling
Mäkla, sälja, kundkontakt
Avtal m.m.
Arbetsflöden
Projektledning
Användaranpassning
• Tillgänglighet – att sidor är tillgängliga för
alla
• Informationsstruktur / arkitektur – så att
man kan hitta det man söker
• Användbarhet – att webbplatsen är
användbar
Html
•
•
•
•
•
Delar <html> <head> <body>
Taggar, <div> <p> <h1> <a> …
Boxmodellen, margin, padding, …
Placering, hur det hamnar ”rätt”
Klasser class=”head” möts med ett .head i
ccs:en (kan finnas flera klasser)
• Id id=”toplogo” möte av ett #toplogo i
css:en (kan finnas en med det id:t)
CSS
•
•
•
•
•
•
Stilmallar
Tre varianter, inline, intern, extern
Hur man styr utseende på taggarna
Bakgrund, bakgrundsbilder
Menyer
Olika medier – olika utseenden
Content Studio
• Ett verktyg
• Publiceringssystem, CMS (Content
Management System)
• Finns på en server
• Databaslösning
• Nås via webbläsaren Internet Explorer,
man behöver inga andra program
Content Studio
•
•
•
•
•
Htmlsidor
Stilmallar
Html med htmlmallar
Menyer
Html med presentationsmallar och
redigeringsmallar
• Infoga as-komponenter, as = active
scripting
Download