msword, 43 KB - Karolinska Institutet

advertisement
Forskningsworkshop om ”Kulturens insatser för hållbar folkhälsa”
11/11 – 12/11 2014 på Karolinska Institutet
Tid: 11 november
kl. 10.00 – 14.00 (lokal Wallenbergsalen)
kl. 15.00 – 17.00 (Nobel forum, KI)
kl. 19.00 gemensam middag på Djurgården
12 november kl. 09.00 – 13.00 (lokal meddelas senare)
Inbjudare: CSS - Centrum för Social Hållbarhet vid KI i samarbete med
Kulturens bildningsverksamhet
Kulturens insatser för folkhälsan ser vi som ett viktigt bidrag till social
hållbarhet. CSS och Kulturens bildningsverksamhet har därför nöjet
att bjuda in forskare/forskargrupper till den första nätverksträffen på
Karolinska Institutet i Stockholm.
Syftet med workshopen är att erbjuda en plattform för att starta ett
svenskt forskarnätverk med nordisk samverkan runt temat ”Kultur
och hållbar folkhälsa”. Deltagande kulturhälsoforskare är välkomna
att presentera sina aktuella program och forskningsprojekt, utbyta
erfarenheter och diskutera formerna för etablering av aktiv
samverkan.
Ledande representanter från de nordiska länderna kommer att
medverka med föreläsningar (Lars Ole Bonde, Danmark, Steinar
Krokstad, Norge m.fl.). Definitivt program kommer senare.
Abstrakt: Vi uppmuntrar alla intresserade forskare att skicka in ett
abstrakt på max 250 ord (syfte, frågeställning, studiepopulation,
metod, resultat, diskussion och konklusion) samt gärna referenser från
tidigare publikationer. Varje forskargrupp kommer få 10 minuter till sitt
förfogande med efterföljande frågestund på 5 minuter. Det kommer
även att finnas möjlighet till postervisning.
Under dag 2 sker diskussionen i grupper utifrån de fyra
kulturmodaliteterna: MUSIK, DANS, TEATER (skrivande/poesi) och
BILD (film/måleri/skulptur/foto) där temat är förutsättningar för
forskningssamverkan inom och mellan modaliteterna. Programmet
avslutas med gruppredovisningar och diskussion om fortsatt
verksamhet.
De skriftliga underlagen från presentationerna, arbetsgrupperna och
slutdiskussionen kommer att sammanställas i en skrift som CSS och
Kulturens bildningsverksamhet producerar i syfte att skapa mervärde
för alla nordiska forskargrupper inom fältet Kultur och Hållbar
Folkhälsa. Deadline för abstrakt är 10 oktober 2014. Se bifogad
anmälningstalong.
I samband med workshopen presenteras ett föreläsningsprogram i
regi av ”The Cultural Brain” på Nobel forum på KI, där Professor Paul
Camic från University Canterbury (Sidney DeHaan Research Centre
for Arts & Health) och Professor emeritus Töres Theorell (CSS KI, SU)
kommer att presentera kulturhälsoforskning utifrån ett kvantitativt
och ett kvalitativt perspektiv.
På kvällen den 11 november organiseras en gemensam middag på
Djurgården i Stockholm till självkostnadspris.
Deltagande är gratis men alla utgifter under och i samband med
workshopen står deltagarna själva för.
Vid övriga frågor kontakta Eva Bojner Horwitz
([email protected]) eller Töres Theorell ([email protected])
Anmälningsblankett skickas till Annele Claeson på CSS, KI:
[email protected]
ANMÄLNINGSBLANKETT
Forskningsworkshop om ”Kulturens insatser för hållbar folkhälsa”
11/11 – 12/11 2014 på Karolinska Institutet
CSS - Centrum för Social Hållbarhet vid KI i samarbete med
Kulturens bildningsverksamhet
Namn:
Institution:
Abstrakt
Kryssa i om du medsänder abstrakt
Ja
Nej
Middag
Önskar deltaga på middag till en självkostnad på 200 kr
Ja tack
Nej tack
Specialkost
Anmälan skickas till Annele Claeson på CSS, KI:
[email protected]
Download