Jag vill inte bo i ett hus med höga, kompakta murar och stängda

Jag vill inte bo i ett hus med höga,
kompakta murar och stängda
fönster. Kulturens vindar från alla
länder skall blåsa fritt genom mitt
hus, men ingen av dem skall föra
mig med sig. Jag vill stanna på
jorden.
Källa: Mahatma Gandhi (1869-1948) indisk politiker och andlig ledare, verkade
för icke-våld.
Kategori: Teater, Kultur och Musik
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord