Visma Spcs
Anette Citron & Petter Åkesson
Vismas värld
• Visma är Nordens ledande leverantör av programvara,
redovisningstjänster, lönetjänster och ekonomisk rådgivning till alla
typer av verksamheter.
• Vismas mål är att förenkla och effektivisera arbetet och processerna i
företag och organisationer.
• Visma har drygt 4 000 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Holland och Rumänien. Av dessa finns 1.000 i Sverige.
• Omsättning 2009: MNOK 3.400 (~MSEK 4.000)
Vismas värld
• Flera hundra tusen företag använder dagligen Vismas produkter och
kunnande
•
•
•
•
•
Investor
ICA
Citygross
Harrys
SAS
Sveriges företag
503
företag
Visma
Visma
Spcs
1.341 företag
200-999 anställda
17.489 företag
20-199 anställda
957.457 företag
98 %
Källa: SCB, november 2009
> 1000 anställda
0-19 anställda
Visma Spcs marknadsandelar 2009 – SMB (Sifo)
•Företagets viktigaste mål
•Medel för att nå dit
”En kund är den viktigaste personen som
besöker våra lokaler,
han är inte beroende av oss. Vi är beroende av honom.
Han är inte ett avbrott i vårt arbete. Han är syftet med det.
Han är inte en outsider i vår verksamhet. Han är en del av det.
Vi gör inte honom en tjänst genom att tjäna honom. Han gör oss en
tjänst genom att ge oss en möjlighet att göra det.”
Mahatma Ghandi
Vår affärsidé är att erbjuda företag service med att sköta den
löpande redovisningen, momsdeklarationer, bokslut,
deklarationer mm. Vår målsättning är att vara ett resursstarkt
företag med hög service & kunskapsnivå, gentemot såväl det
lilla som det medelstora företaget.
Kunden
•Potentialen
•Kategorisera kunden
•Stärk din kundplattform
Produkter/Tjänster
•Vad säljer byråer?
•Varför köper kunden?
Vilka tjänster erbjuder er byrå?
Framtiden
Sammanfattningsvis kan sägas att redovisningsbranschen står inför stora tekniska
förändringar som går mot en realtidsregistrering av verifikationer från olika
system. Detta kommer att automatisera själva redovisningen och vi kommer att gå
från bokföring som en "konst" till produktion.
Utmaningen för redovisningskonsulter kommer att ligga i tolkningen av rapporter
och ett närmare samarbete med kunden för att utnyttja de nya möjligheterna. På
detta område kommer det att bli konkurrens med de revisorer som söker nya
arbetsuppgifter efter revisionspliktens slopande.
Som företagare inom redovisningsbranschen bör man vara uppmärksam på
utvecklingen eftersom den troligen kommer att gå fort.
Förändring är utmaning och betyder möjligheter!
Källa: Bokagruppen.se, 2010-02-11
Vår affärsidé är att erbjuda företag service med att sköta den
löpande redovisningen, momsdeklarationer, bokslut,
deklarationer mm. Vår målsättning är att vara ett resursstarkt
företag med hög service & kunskapsnivå, gentemot såväl det
lilla som det medelstora företaget.
Vår affärsidé är att hjälpa företag optimera
sina vinster genom att frigöra tid till
kärnverksamheten
Utbildningslicens
• Installation på obegränsat antal datorer på en fysisk adress
• Full support för lärare och IT-personal
• Lärare och elever kan ladda ner program i sin privata dator
• E-postadresser
• [email protected]