maligna cancer” (elakartad)

advertisement
1
Var 3:e svensk får cancer
under sin livstid
men alla drabbas
www.lionscancerfond.se
2010 startade Lions Cancerfond Väst med syftet:
 Att samla in medel till cancerforskning vid sjukhus
och vårdinrättningar i västra Sverige
 Att i första hand stödja den cancerforskning
- som är patientnära
- som kan ge bättre diagnostik
- som kan ge effektivare behandlingar
- som kan ge patienter ett mer
drägligt liv under och efter en
behandling
www.lionscancerfond.se
Lions Cancerfond Väst - STYRELSE
Ordförande Lars Ersmarker
LC Skövde
v.Ordf Claes Helgesson
Web-master
LC Göteborg/Gathenhielm
Ledamot Lars-Göran Larsson
LC Lerum
Sekreterare Rolf Lövgren
LC Sotenäs
Suppleant Inge Hävner
LC Mariestad
Suppleant Lothar Schelp
LC Skövde/Ryd
Kassör Lars Brorsson
LC Falköping
Ledamot och ansv. Utskick
(LC Strängnäs)
www.lionscancerfond.se
Eftersom Lions Cancerfond Väst
drivs helt ideellt,
så är våra omkostnader
mycket låga
<5%
Stiftelsen står även under kontroll av Svensk
Insamlingskontroll (90-konto), varför Lions
engagemang är mycket seriöst
www.lionscancerfond.se
”Patientnära klinisk forskning är betydelsefull för
patienterna vid alla sjukhus och enheter som
bedriver cancervård. Lions Cancerfond Väst
hjälper till och stödjer detta viktiga arbete i
Västsverige”,
säger Per Karlsson,
Docent/överläkare och
cancerforskare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg
www.lionscancerfond.se
Sedan Lions Cancerfond Väst startade har 210
olika cancerforskningsprojekt ansökt om
forskningsanslag
45 projekt har erhållit anslag om
tillsammans 6 645 000:varav 7 forskningsprojekt i år (2016)
fått dela på 1 750 000:www.lionscancerfond.se
Forskningsanslag 2016
2016:25
Jonas Hugosson, Avd för
Urologi, Sahlgrenska
Akademin
Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än
kognitivt signifikantriktade biopsier på att finna signifikant
prostatacancer – prostatacancer
750 000:-
2016:5
Ka-Wei Tang, Avd för klinisk
Mikrobiologi, Sahlgrenska
Mikrobiella orsaker till cancer hos immunsupprimerade
patienter – läpp, äggstock- och lungcancer
200 000:-
2016:6
Lars Möllgård, Sekt för
Immunologisk behandling av Kronisk Myelomonocytleukemi
Hematologi & Koagulation,
- Leukemi (blod)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
150 000:-
2016:13
Anna Nordenskjöld,
Onkologisekt., Medicinklinik
Södra Älvsborgs sjukhus
Progesteronreceptorn som prediktor för nyttan av endokrin
bröstcancerbehandling - bröstcancer
200 000:-
2016:21
Mia Johansson, VO Onkologi
Jubileumskliniken, SU
Röst- och livskvalitetspåverkan efter transoral laserkirurgi
jämfört med strålbehandling vid tidig stämbandscancer
- stämbandscancer
150 000:-
2016:23
Mattias Andersson, Inst. För
Biomedicin, Göteborgs
Universitet
Fortsatt utveckling av ny målriktad behandling för adenoid
cystisk cancer – spottkörtelcancer
150 000:-
2016:24
Parmida Ranji, Avd. för kirurgi Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent
Inst. för Kliniska Vetenskaper kolorektalcancer genom bestämning av YES1 och TYMS
SU / Östra
genamplifiering – tjock- och ändtarmscancer
150 000:-
www.lionscancerfond.se
www.lionscancerfond.se
Sammanställning
2010 – 2016
(t.o.m. 11 april 2016)
Bidrag och gåvor
drygt 8 290 000:varav arv
769 000:donation 1+2
100 000:donation 3
1 000 000:-
Utdelade forskningsanslag - 45 projekt med
tillsammans 6 645 000:-
www.lionscancerfond.se
Forskningsrådet
Ordförande: Ragnar Hultborn,
professor emeritus i onkologi och tidigare
avdelningschef vid Avdelningen för Onkologi
inom Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet
samt överläkare vid Jubileumskliniken
)
Lars-Göran Larsson, Tekn. Dr. i Tillämpad
elektronik LTH. Medlem i Lions Club Lerum
Eva Forsell Aronsson, professor och avdelningschef
vid Avdelningen för radiofysikinom Institutionen för
kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet, vice ordförande i JK-fonden
Göran Stenman, professor i patologi vid
Göteborgs Universitet och föreståndare för
Sahlgrenska Cancer Center
Lothar Schelp, professor emeritus i
folkhälsovetenskap vid Karolinska
institutet i Stockholm, Institutionen för
folkhälsovetenskap. Medlem i Lions Club
Skövde/Ryd
Claes I Helgesson, professor emeritus i
mineralteknik, tidigare rektor vid Högskolan
Kristianstad, Medlem i Lions Club
Göteborg/Gathenhielm
www.lionscancerfond.se
Ditt bidrag betyder
så mycket
C:a 60 000 svenskar får
diagnosen ”maligna cancer”
(elakartad) varje år, varav
10 000 i västra Götaland
Tack vare modern forskning och utrustning
botas allt fler
www.lionscancerfond.se
Tillgång till forskningspengar
lockar de bästa
Ett bidrag till vår fond
stödjer cancerforskningen
i västra Sverige.
Alltså till forskare/läkare
där vi bor !
www.lionscancerfond.se
Hur ger jag bidrag?
Sänd ditt bidrag till BG 900-1 926
eller
Ring vår servicetelefon 020-33 44 44
så får du personlig hjälp
eller
Swisha till nummer 123 900 19 26
www.lionscancerfond.se
Hur blir jag
månadsgivare ?
Du finner svaret på vår Hemsida
www.lionscancerfond.se
i menyn:
Ge bidrag / Bli månadsgivare
www.lionscancerfond.se
16
Download