Lions Club Bålsta mot bidragsrekord!

advertisement
Lions Club Bålsta
mot bidragsrekord!
Klubben har fattat beslut om att under detta verksamhetsår bidra med 245 900 kr enligt
följande fördelning:
Lokala bidrag inom hemmakommunen Håbo
100 000
Lions Cancerforskningsfond vid Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS)
50 000
Diabetesforskningen (i huvudsak diabetes 1 = barndiabetes)
40 000
UAS Barnfond
20 000
Katastrofhjälp till Filippinerna
20 000
Världens Barn
10 000
Viking Camp (internationellt ungdomsläger i Uppland)
5 400
Lions katastroftält
5 000
Två fadderbarn i SOS barnbyar
4 800
Stiftelsen Lions Clubs International Foundation (LCIF), internationell
hjälpverksamhet
3 000
Orkester Norden (nordisk/baltisk symfoniorkester med ungdomar)
1 700
Katastroffonden (nationell resurs för såväl nationella som internationella katastrofer) 1 500
Pengapåsen (nationell reservkassa för lämpliga hjälpprojekt som kan dyka upp)
1 500
Handikappfonden
1 400
Lions Quest/Tillsammans (ungdomsprogram mot droger och mobbing, från förskola
till gymnasium)
600
Vision for all (synhjälp till utvecklingsländer)
500
LEO (Lionsklubbar för studenter och unga vuxna)
500
Totalt
245 900
Prognosen är att beloppet kommer att utökas med ytterligare 75 000 kr innan verksamhetsåret avslutas vid halvårsskiftet.
Detta innebär att klubben går mot all-time-high med drygt 320 000 kr i utbetalat
bidragsbelopp!
Download