Nelly vann Lions fredsaffischtävling i Håbo!

advertisement
Nelly vann Lions fredsaffischtävling i Håbo!
Varje år sponsrar lionklubbar över hela världen Lions fredsaffischtävling i lokala skolor och ungdomsgrupper. Det är en konsttävling för
ungdomar i åldern 11-13 år. I tävlingen uppmuntras ungdomarna att
uttrycka sin syn på fred i form av en affisch. Under mer än 25 år har
miljoner ungdomar från nästan 100 länder deltagit i tävlingen.
Lions Club Bålsta har i år för första gången erbjudit skolungdomar i
Håbo att delta i tävlingen, som detta år hade temat ”Sprid fred”.
Ungdomarna fick tillfälle att påbörja skapandet redan under Håbo
Festdag och skapandet har sedan fortsatt i skolorna under hela hösten.
I månadsskiftet oktober-november överlämnades ett glädjande stort
antal bidrag till Lions Club Bålsta. Klubben hade engagerat Lasse
Åberg som professionell och enväldig jury med uppgiften att utse de
tre bästa bidragen. Varje affisch bedöms för sin originalitet, konstnärlighet och presentation av temat. Lasse menade att kvalitén var
överraskande hög och jämn och att det inte var helt enkelt att välja
de tre bästa.
Småningom fastnade Lasse emellertid för dessa tre:
Det vinnande bidraget (längst till vänster) är skapat av Nelly Sjöström på Västerängsskolan. På andra respektive tredje plats kom Ella
Heimrich från Gransäterskolan (mitten) och Felicia Kanerva från Västerängsskolan (längst till höger).
Vinnaren får diplom och 1 500 kr från Lions Club Bålsta, medan tvåan
och trean får diplom och 1 000 respektive 500 kr. Offentlig prisutdelning kommer att ske i samband med Lions luciafirande i Håbo.
Nellys vinnande bidrag går nu vidare
och tävlar etappvis mot konkurrenterna i Uppland, Sverige och internationellt.
På den internationella nivån väljer en
jury inom konst-, freds-, ungdoms-,
utbildnings- och mediaområdena ut
en vinnare av det stora priset och
23 hederspristagare. De internationella vinnarna meddelas senast 1
februari.
En internationell förstapristagare
får USD 5 000 och en resa till en
särskild utmärkelseceremoni.
Alla de andra 23 vinnarna får ett
pris på USD 500 dollar och ett hedersdiplom.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards