Så här blir du medlem
Lions Clubs International är en ideell
sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta
enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att
befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i
samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och
kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd
mellan jordens folk.
Medlemmarna verkar genom lokala klubbar som
finns på din hemort eller dess närhet. Klubbarna får
inte ha som mål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen.
Det är till någon av de 500 lionklubbarna du ska
vända dig om du delar Lions värderingar och vill bli
medlem. På denna länk hittar du de flesta klubbar.
Om du inte hittar den klubb du söker, ring Sveriges
Lions kontor, 08-744 59 00.
Om ni är flera stycken som vill bilda en ny klubb kan
vi försöka hjälpa er, ring kontoret med
telefonnummer ovan eller mejla din fråga till oss.
Därför är jag
med Lions
”Att få hjälpa
ligger mig varmt
om hjärtat, då
speciellt barn”.
”Till detta kommer
alla nya kontakter
och till och med
vänner som
medlemskapet i
klubben och Lions
innebär. Att jobba
aktivt på fritiden är
meningsfullt.”
Carina Näsberg
medlem och ordförande för Lions Club
Stockholm/Globen.