Berörande berättelse nr. 8 Bästa vänner Bildtext: Dr. Glenn Wheeler

advertisement
Berörande berättelse nr. 8
Bästa vänner
Bildtext: Dr. Glenn Wheeler och hans ledarhund Hilda (andra från vänster) fanns med i den första
avgångsklassen vid den ledarhundskola som grundats av Lions.
Efter att utan framgång försökt få Dr. Glenn Wheeler antagen till den enda
ledarhundskolan i USA, tog Charles A. Nutting, Donald P. Schuur och S.A. Dodge i
Detroit Uptown Lions Club saken i egna händer. Om deras blinda vän och tillika
lionmedlem inte kunde delta i en skola i New Jersey för att erhålla en ledarhund, ansåg
de att ett träningscenter och en hund måste kunna komma till honom.
Hundar har varit blinda människor till hjälp under flera årtionden, men moderna metoder
kring hundutbildning har sina rötter i Tyskland efter det att soldater återvände efter
första världskriget och en del av dem var blinda på grund av stridsgas. Olika tekniker för
träning av hundar spreds till olika länder, bland annat USA, och efterfrågan på dessa
värdefulla hundar ökade. Med välutbildade ledarhundar och instruktioner kunde blinda
människor ta sig fram på ett mycket bättre sätt i en alltmer hektisk värld. Hundarna
kunde uppmärksamma sina ägare på allt från fordon i trafiken till hinder i mataffären.
För att hjälpa sin vän och andra människor i samma situation var Nutting, Schuur och
Dodge ledande i klubbens arbete att grunda en ledarhundskola i närheten. Hösten 1938
slutfördes den första utbildningen där fyra par med elev och hund tog examen, bland
annat Wheeler och en hund vid namn Hilda. Tre lionklubbar i Detroit sökte efter ett
namn på sitt nya projekt och genomförde därför en tävling inom hela Lions organisation.
Coulterville Lions Club i Illinois skickade in det vinnande bidraget: Lions Leader.
Den 4 april 1939 bildades Lions Leader Dog Foundation och man hyrde ett litet hus i
Rochester Hills, Michigan, för att driva verksamheten, där den första officiella gruppen
tog examen till en kostnad av USD 600 per team. Ett år senare togs ordet ”Lions” bort
från namnet, eftersom projektet inte var ett av Lions Clubs Internationals officiella
program och att gruppen ville utöka antalet donatorer till skolan.
8 TOUCHSTONE BEST FRIENDS.SW
Namnet är i dag Leader Dogs for the Blind och sedan starten har mer än 14 500
ledarhundar utbildats, men dess påverkan har varit ännu större. Det var en av de allra
första ledarhundskolorna, den har ökat intresset för ledarhundar och har startat en hel
rörelse inom Lions att stödja utbildningsprogrammet. I mitten av 1900-talet stöttade
Lions ledarhundskolor i USA, Italien, Frankrike och Tyskland.
Skolans träningsmetoder har förändrats under åren och programmet har utökats för att
kunna hjälpa människor med hörselnedsättning, diabetes och andra hälsoproblem, men
dess syfte har inte ändrats. Centret finns där för att tillhandahålla hjälp, inte för att
redovisa vinst. I början var deltagarna tvingade att betala upp till USD 150 för att delta i
träningen, men sedan 1958 har den varit helt gratis. Deltagarna erbjuds även boende
och transporter när de deltar i träningen. I dag uppgår den genomsnittliga kostnaden för
att träna en hund till USD 37 000 och det är Lions klubbar och andra donatorer som
bidrar med alla medel.
Det som startade som en idé att hjälpa en man har utvecklats till ett projekt att hjälpa
många fler. Lions stödjer för närvarande ledarhundskolor i Kanada, Frankrike, Italien,
Japan, Norge, Sydafrika och USA och har därmed hjälpt tusentals blinda människor att
uppnå en ny frihet och de har ofta fått en ny bästa vän på köpet.
8 TOUCHSTONE BEST FRIENDS.SW
Download