Bidrag och gåvor 6 533 000

advertisement
1
m
• Behövs det ytterligare en
cancerforskningsfond?
• Lions i västra distriktet undersökte
hur det stod till med resurser till
intresserade forskare i vårt
sjukvårdsområde.
• Vi insåg att mer resurser måste till !!
www.lionscancerfond.se
m
Var 3:e svensk får cancer
men alla drabbas
www.lionscancerfond.se
m
De etablerade Cancerfonderna stöder
cancerforskningen i Sverige, men
framförallt grundforskning och större,
internationella forskningsprojekt som
sträcker sig över flera år.
Tyvärr tillfaller en mindre del forskningen i västra
Sverige
Jubileumsklinikens Cancerfond
stödjer cancerforskningen för forskare
verksamma vid Jubileumskliniken i
Göteborg
www.lionscancerfond.se
m
2010 startade Lions Cancerfond Väst med syftet:
 Att samla in medel till cancerforskning vid
vårdinstitutioner i västra Sverige
 Att i första hand stödja den cancerforskning
- som är patientnära
- som kan ge bättre diagnostik
- som kan ge effektivare behandlingar
- som kan ge patienter ett mer
drägligt liv under och efter en
behandling
www.lionscancerfond.se
m
Eftersom Lions Cancerfond Väst
drivs helt ideellt, så är
omkostnaderna mycket låga
(c:a 5%)
Stiftelsen står även under kontroll av SFI
(90-konto), varför Lions engagemang är
mycket seriöst
www.lionscancerfond.se
m
Den goda cirkeln
Resurser för forskning attraherar
kompetenta forskare till västra Sverige
Vi får duktiga cancerläkare
Vi får fram bättre diagnoser och bättre
behandlingar, vilket kommer patienter i
västra Sverige tillgodo
www.lionscancerfond.se
m
”Lions Cancerfond Väst är ett välkommet
tillskott till de olika möjligheter som finns för
att stödja forskning. Här har regionala
forskningsfonder en given plats vid sidan av
de stora fonderna”,
säger Professor Ronny Gunnarsson, FoU-enheten & Primärvården i
Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
www.lionscancerfond.se
m
Sedan Lions Cancerfond Väst startade har 182
olika cancerforskningsprojekt ansökt om
forskningsanslag
38 projekt har erhållit anslag om
tillsammans 4 895 000:www.lionscancerfond.se
Beviljade anslag 2011
845 000:2011:01
Junmei Miao Jonasson
Sahlgrenska sjukhuset
Epidemiological studies of etiology of cancer risks in patients with
diabetes – a Population-based study in Sweden (diabetes och cancer)
190 000:-
2011:02
Per Albertsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intraperitoneal alfa-partikel radioimmunoterapi med 211-Astat
konjugerat till ovatiecancer specifik antikropp MX35 som tillägg
efter kirurgi och cytostatika (Äggledarcancer)
150 000:-
2011:04
Per Karlsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Effekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer 200 000:(Äggledarcancer)
2011:05
Elisabeth Kenne Sarenmalm A randomized controlled mindfulness based intervention in women
Skaraborgs Sjukhus
with breast cancer (bröstcancer)
2011:06
Emil Schüller
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Radiobiological effects and tolerance doses of normal tissues in
radionuclide therapy (strålbehandling)
2011:07
Ingela Franck Lissbrant
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Behandlingsstrategier vid kastrations resistent prostatacancer (CRPC)
speciellt avseende angiogenes och metastasering (Prostatacancer)
45 000:-
2011:08
Maria Hedelin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Att mäta matvanor: En valideringsstudie för att förbättra mätmetoder
inom forskning av kost och cancer (Kost och cancer)
100 000:-
2011:12
Kicki Klaeson
Kirurgkliniken Lidköping
Skaraborgs Sjukhus
Kompetensutveckling för personal på kirurgkliniken i Lidköping
(Samband mellan cancer och sexualitet hos kvinnor med bröstcancer
och män med prostatacancer)
10 000:-
www.lionscancerfond.se
50 000:100 000:-
Beviljade anslag 2012
850 000:2012:1
Lisa Tuomi och
Catarina Finizia
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rehabilitering av patienter efter huvud- eller halscancerbehandling avseende förbättrad röstförmåga och livskvalitet
(Huvud- eller halscancer)
100 000:-
2012:2
Nicklas Oscarsson
Östra Sjukhuset
Göteborg
Studier av metoder för att lindra eller helt förhindra biverkningar
i urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen
(Att lindra eller helt förhindra biverkningar i urinblåsan orsakade
av strålbehandling i bäckenregionen)
150 000:-
2012:3
Roumiana Chakarova
Radiofysik
Göteborgs Universitet
En experimentell studie av stråldosfördelning och biverkningar
på lungfunktionen vid postoperativ strålbehandling av bröstcancer
(Bröstcancer)
100 000:-
2012:4
Jon Kindblom
Jubileumskliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Metoder för att kartlägga och förbättra strålbehandling efter
operation av patienter med prostatacancer och därmed minska
förekomsten av biverkningar (Prostatacancer)
140000:-
2012:5
Torbjörn Swartling
Nya operationsmetoder vid operation av ändtarmscancer och
Eva Angenete
temporära ileostomier för att minska komplikationerna
Mattias Prytz
(Ändtarmscancer)
Östra Sjukhuset resp Kirurgkliniken, NU sjukvården
Trollhättan
200 000:-
2012:6
Göran Carlsson
Helena Taflin
Östra Sjukhuset
Göteborg
160 000:-
Studier av orsaken till tjock- och ändtarmscancer samt utveckling
av analysmetoder för säker dosering av cytostatika och minskning
av biverkningar (Tjock- och ändtarmscancer)
www.lionscancerfond.se
Beviljade anslag 2013
1 061 000:2013:07
Dan Asplund
Östra Sjukhuset
Göteborg
QoLiRECT – Quality of life i rectal cancer. Patientupplevd
livskvalitet vid ändtarmscancer (Ändtarmscancer)
121 000:-
2013:08
Kjell-Arne Ung
Skaraborgs Sjukhus
Skövde
Utvärdering om molekylärbiologisk analys av mRNA för 29 specifica
gener är en valid markör för kolorektal cancer (Tjock- och ändtarmscancer)
240 000:-
2013:10
Maria Hedelin
Göteborgs Universitetssjukhuset
Påverkan av kost på tumörtillväxthastighet bland män med prostatacancer (Prostatacancer)
200 000:-
2013:11
Esmaeil Mehrara
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Using Prostate Specific Antigen (PSA) for Chracterization of Prostate
Cancer and Assessment of Therapeutic Effectiveness (Prostatacancer)
150 000:-
2013:14
Annika Gustafson Asting
Göteborgs Universitet
Cyclooxygenase in Human Colorectal Cancer
(Tjock- och ändtarmscancer)
150 000:-
2013:15
Britt-Marie Iresjö
Göteborgs Universitetssjukhus
Proteinsyntes i skelettmuskulatur vid progredierande cancersjukdom
(Cancer i skelettmuskulaturen)
100 000:-
2013:17
Stefan Skullman
Skaraborgs Sjukhus
Skövde
EASY – Tidig versus sen nedläggning av loopilestomi anlagd pga
operation av ändtarmscancer (Ändtarmscancer)
100 000:-
www.lionscancerfond.se
Beviljade anslag 2014
1 105 000:2014:5
Chen Changyan
Göteborgs Universitet
Induction of Apoptosis in Neurofibromatosis type 1
cells (Neurofibromatos)
2014:9
Per Bümming
Ökar insjuknandet i sköldkörtelcancer i Västra sjukvårdsregionen
Skaraborgs Sjukhus, Skövde och vilka orsaker kan i så fall ligga bakom (Sköldkörtelcancer)
155 000:-
2014:10
Lars Möllgård
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Immunologisk behandling av Kronisk Myelomonocytleukemi (KMML)
(Leukemi)
100 000:-
2014:16
Olle Werlenius
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Immunterapi med histamin och IL-2 vid kronisk myelomonocytär
leukemi (KMML) (Leukemi)
100 000:-
2014:17
Frida Ewald
Göteborgs Universitet
Immunsystemets roll för att förhindra återfall vid akut myeloisk
leukemi (Leukemi)
50 000:-
2014:20
Chen Dongfeng
Göteborgs Universitet
Genetiska förändringar i pre-B-cell-receptor-komponenter och dess
bidrag till uppkomst av leukemi hos barn (Leukemi hos barn)
100 000:-
2014:21
Kapparapu Pradeep Kumar
Göteborgs Universitet
Functional role and Mechanism behind the regulation of MCPH1 in
Chronic Lymphocytic Leukemia (Leukemi)
100 000:-
2014:31
Martina Boström
Göteborgs Universitet
Rescuing cognitive function after irradiation- induced damage
to the young brain (Cancer i hjärna)
100 000:-
2014:32
Tommy Martinsson
Göteborgs Universitet
Individanpassad behandling av en barncancertumör: Vilka neuroblastom 100 000:kan behandlas med nya generationen ALK-inhibitorer (Neuroblastom
tumörer i nervsystemet)
2014:34
Maja Olsson
Sahlgrenska Akademin GU
Analysing epigenetic anomalies in neuroblastoma tumours (Neuroblastom 100 000:tumörer i nervsystemet)
www.lionscancerfond.se
200 000:-
Beviljade anslag 2015
1 034 000:2015:06
Mattias Andersson
Avd för radiafysik
Sahlgrenska Akademin
Radiobiological effects on normal tissues after radionuclide
therapy (Spottkörteltumörer)
100 000:-
2015:13
Rebecka Amsrud Godtman
Urologi Sahlgrenska Akad.
Göteborg 2-studien / TheGöteborg 2-trial
(Prostatacancer)
200 000:-
2015:22
Tom Bäck och
Analys av stråldoser i skelettmetastaser hos patienter med kastrations- 190 000:Andreas Hallqvist
resistent prostatacancer som behandlats med radioaktivt Radium 223
Avd för radiofysik Sahlgrenska (Prostatacancer)
Akademin
2015:31
Lisa Tuomi
Logopedmottagningen
Sahlgrenska Univ.jukhuset
2015:40
Fredrik Jäwert
5 – hydroxymethylcytosine and TET2 in oral squamous cell carcinioma
Oral och Maxillofacial kirurgi development – function and potential role as biological markers
Göteborgs Universitet
(Cancer i munhålan)
2015:42
Per-Ola Andersson
Sektionen för Hematologi
Södra Älvsborgs Sjukhus
2015:43
Anders Edsjö
Resistens och heterogenitet vid målriktad cancerbehandling – högkänslig 150 000:Klinisk Patologi och Genetik molekylär karakterisering av anti-EGFR-behandlade patienter med
Sahlgrenska Univ Sjukhuset metastaserande kolorektalcancer (Tjock- och ändtarmscancer)
Rehabilitering av röst och tal vid cancer i struphuvud och munhåla identifiering av besvär samt interventionseffekter (Cancer i struphuvud
och munhåla)
Prognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt
B-cellslymfom (DLBCL) – studier på proteomik (Lymfon)
www.lionscancerfond.se
150 000:-
94 000:-
150 000:-
Bidrag direkt från
allmänheten
Under verksamhetsåret 2014 - 2015
har hela 366 433:- kommit in via
enskilda bidrag och gåvor
Uppskattningsvis är det c:a 650 – 700
enskilda givare
www.lionscancerfond.se
Sammanställning
2010 - 2015
Bidrag och gåvor
Arv
Totalt insamlat
6 533 000: -750 000: -7 283 000: --
Avsatt till forskning f.n
varav beviljade anslag
5 895 000: -4 895 000: --
Totala kostnader
varav information
ändamålskostn
insamlingskostn
administration
357 779:- = 4,91 %
152 089:50 590:57 199:97 901:-
www.lionscancerfond.se
En forskningsfond
med mycket låga
omkostnader
Lions Cancerfond Väst
arbetar helt ideellt
varför vi över åren skall hålla
omkostnaderna vid
mindre än 5 %
www.lionscancerfond.se
Ditt bidrag betyder
så mycket
> 55 000 svenskar får diagnosen
”cancer” varje år
Tack vare modern forskning och utrustning
botas allt fler
www.lionscancerfond.se
Pengar lockar de
bästa
Ett bidrag till vår fond
stödjer cancerforskningen
i västra Sverige.
Alltså till forskare där vi bor !
www.lionscancerfond.se
Hur ger jag bidrag?
Sänd ditt bidrag till BG 900-1 926
eller
Ring vår servicetelefon 020-33 44 44
så får du personlig hjälp
www.lionscancerfond.se
21
Download