Nationell screening av tarmcancer i åldrarna 60-74 år

advertisement
Nationell screening av tarmcancer i
åldrarna 60-74 år
Tidskriften Äldre i Centrum, publicerar 203-08-18 nedanstående på sin webbsida.
Med nästan 2 700 som avlider i sjukdomen varje år är tjock- och ändtarmscancer den
näst dödligaste cancerformen i Sverige. Nu rekommenderar Socialstyrelsen att alla i
åldrarna 60-74 år erbjuds att testa sig vartannat år.
Avgörande för Socialstyrelsens rekommendation om screening är att det finns en effektiv
testmetod, som innebär att man undersöker om det finns blod i avföringen genom ett
avföringsprov. Dessutom är riskerna för överdiagnostik och överbehandling av ofarliga
tumörer små. Åldersgruppen 60–74-åringar är satt eftersom genomsnittsåldern för att drabbas
av sjukdomen är 74 år. Flera andra europeiska länder har redan infört screening för
tarmcancer och i Sverige screenar Stockholms läns landsting och Region Gotland sedan 2008.
– Ett nationellt screeningprogram beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer
med 15 procent eftersom prognosen är mycket god om sjukdomen upptäcks tidigt. Det
innebär att sjukvården skulle kunna rädda ungefär 300 liv varje år, säger Arvid Widenlou
Nordmark, Socialstyrelsens cancersamordnare.
För screening av bröstcancer och prostatacancer kvarstår tidigare rekommendation:
landstingen bör erbjuda mammografiundersökningar till alla kvinnor 40–74 år var 18–24:e
månad, medan Socialstyrelsen avråder från screeningprogram av prostatacancer, framförallt
för att dagens PSA-tester inte är tillräckligt bra.
Rekommendationerna om screening är preliminära och Socialstyrelsen tar emot synpunkter
fram till den 30 september. Slutgiltiga versioner kommer att publiceras i februari 2014.
Download