Bjud in till gemenskap – gemensamt uttalande från

advertisement
Bjud in till gemenskap – gemensamt uttalande från Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift har inom ramen för den officiella bilaterala dialogen träffats för samtal kring människosyn, synliga och osynliga funktionsförändringar samt psykisk ohälsa. Vi är idag ett samhälle där människor räknas som kostnader, oavsett om de behöver vård eller rehabilitering, lever i särskilt boende, behöver barnomsorg, är på flykt eller på andra sätt tar del av samhällets gemensamma resurser. Allt detta är konsekvenser av en människosyn där människans värdighet vägs mot nytta och funktionsduglighet. Vi tror att människan är skapad av Gud, till Guds avbild som den hon är, kallad till gemenskap med Gud och andra människor. Genom inkarnationen blev Gud i Jesus Kristus människa för att gudomliggöra människan. I Helig Andes kraft växer hon till allt större avbildslikhet. Människans värdighet och bestämmelse till gemenskap påverkas inte av funktionsförändring, sjukdom eller skada. Denna värdighet följer människan från hennes tillblivelse, genom hela livet och även efter jordelivet. Ingen kan lova någon ett liv utan lidande och smärta, men som människor kan vi inbjuda varandra till meningsfull gemenskap. Som Guds avbild har människan en inneboende rätt att bli behandlad med värdighet och respekt. Med ett sådant ställningstagande följer också en plikt att verka för ett samhälle där varje människa, allt som har ett mänskligt liv, får möta den respekt och gemenskap som bidrar till att man erfar livets meningsfullhet. Denna människosyn leder till slutsatsen att det är förpliktigande att samhället organiseras så att alla människor med psykisk ohälsa och funktionsförändringar ges möjlighet att leva ett värdigt liv. Som kristna kyrkor har vi ansvar för att profetiskt gå före i riktning mot ett samhälle där alla människors värdighet respekteras. Därför åtar vi oss att i våra respektive kyrkor verka för att på församlingsnivå öka kunskap och förståelse om såväl funktionsförändringar som psykisk ohälsa och aktivt arbeta för inkludering och gemenskap. Vi uppmuntrar också våra trossyskon, människor av annan tro och alla människor av god vilja till samma engagemang. Stockholm 30 september, 2015 Från Stockholms katolska stift: Från Equmeniakyrkan: Biskop Anders Arborelius OCD Lasse Svensson Fredrik Emanuelson OMI Olle Alkholm Hedvig Larsson Sofia Camnerin Magdalena Dahlborg Charlotte Thaarup Stockholms katolska stift och Equmeniakyrkan påbörjade en officiell bilateral dialog 2014 och belyser under första samtalsomgången från olika håll frågan om människosyn och människans värdighet. 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards