Azerbajdzjan - Equmeniakyrkan

advertisement
Juli 2015
Under våren har det hänt en del i vår region. På olika sätt har vi
kunnat ha kontakt med människor i denna del av världen där
friheten för kristna är så begränsad.
Azerbajdzjan
Två av de evangelister vi stöder har sänt korta rapporter. Kamran
skriver:
Vi och några frivilliga har delat ut litteratur i 7 städer. I L. delade vi ut
traktater i basaren. I S. delade vi ut bland lokalbefolkningen men
också bland fiskare som jobbar på floden. Be för dem som har fått
och att Guds ord rör vid deras hjärtan och förvandlar deras liv.
I M. delade vi ut litteratur i centret och i byar runtomkring. Be för
människors frälsning. Denna plats ligger nära gränsen till Iran.
Många där är fanatiska muslimer. Be att Gud bryter den atmosfär
av mörker som finns där.
G. ligger nära fronten och det är skjutningar varje dag. Folk är rädda
för sin säkerhet. Vi delade ut traktat i byarna. Be för människorna
där. Även i G. delade vi ut i och runt staden. Befolkningen växer
pga att folk som har jobbat i Ryssland återvänder. Be för deras
frälsning.
I S mötte vi lastbilsföraren Hamid. När vi talade om Jesus, sa han
att Gud hade sökt honom. Några månader tidigare hade han sett
Jesus i en dröm. Han hade sökt den sanne Guden hela sitt liv. Då
han såg Herren frågade han var sanningen finns. Herren sa åt
honom att läsa Injil (Nya Testamentet). Vi gav honom ett NT. Han
tog emot Kristus som sin Frälsare. Be för honom och för andra som
får litteratur! Be också för folk i den fattiga regionen S i Baku.
Vi tackar Gud för era böner och ert stöd! Och för hans beskydd!
Hälsningar, Kamran
Elmar skriver:
Batyr och Enejan Nursen var med på
vår kyrkokonferens. Equmeniakyrkan
stöder deras arbete, bl.a. via tv, för
att nå folken i Centralasien. De möter
också många centralasiater på olika
sätt och tränar dem.
Hej kära vänner. Jag och församlingen hälsar er.
Vi har aktiviteter för barn 4 gånger i veckan. Det går bra. Två systrar
och en broder har kommit med i församlingen. De har tagit emot
Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se
Pg 90 03 28-6
Jesus som frälsare. Flera barn har fötts. Vår syster G hade problem
och läkaren sa att hennes barn skulle födas död. Men vi bad och
barnet lever! Vi bad också starkt för en annan familj som längatde
efter ett andra barn. Jesus hörde bön och nu är hon gravid. Be för
denna familj.
Våra kvinnomöten fortsätter och det går bra. Be för det arbetet och
för våra systrar.
I gruppen i Z har vi en sjuk broder R som är förlamad. Be för
honom. Tidigare har jag skrivit om broder E. Han opererades men
det gav inget resultat. Han har ont. Be för honom.
Be även för mig; jag har mycket högt blodtryck.Jag tackar Gud för
våra syskon och våra möten. Jag tackar Gud för era böner och ert
stöd. Tack så mycket! Ni läser våra brev och ber för oss. Vi ber för
er varje gång vi möts. 1 Kor 6:14
Nyss avslutades tre veckor i Turkiet, där vi hade Apg29 Leadership
school. Jag var med en vecka och undervisade en del. Det var
deltagare från Sverige, två från Latinamerika och 6 från
Centralasien. Det var en skola för ledare. Centralasiaterna kom från
Turkmenistan, en från Uzbekistan och två från Kirgizistan. Skolan
ägde rum på ett antal platser i landet och leddes av Karin Åkesson
och Batyr Nursen. Förutom undervisning var det en del
kontaktskapande aktiviteter i städerna. Det blev ett antal goda
samtal och några fljde med till någon kyrka för vidare samtal. Det
var en god erfarenhet att se hur man kan vara närvarande som
vittnen i ett samhälle som det turkiska.
Särskilt centralasiaterna hade lätt att få kontakt, inte minst för att
deras språk ligger nära landets. Deltagarna från Kirgizistan var
också taggade för att kunna ha en skola så småningom i deras eget
land! Det känns som att vi bygger ut vårt kontaktnät i landet och
som att Herren håller på att öppna vissa dörrar.
Gerard Willemsen
Samordnare för Eurasien
Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se
Pg 90 03 28-6
Download