Se på Jesus och inte dina omständigheter

advertisement
Se på Jesus och inte dina
omständigheter
Matteusevangeliet 14:22-33
Söndag 21 maj 2017
Herren är större än allt vi möter
Matt 14:24
”Båten var redan långt från land och hårt ansatt
av vågorna, eftersom de hade motvind.”
 Se på Jesus oavsett vad vi möter
”Vad som är avgörande för hur vi förhåller sig till
svåra situationer som uppstår i våra liv är vem
Jesus personligen är för oss.”
 Se på Jesus som har makten att frälsa
”Det är inte bara en berättelse där Jesus visar sin
makt över höga vågor för lärjungar utan han
visar sin makt över ALLT djävulskt som syftar
till att orsaka med förödelse i människors liv.”
Herren är med oss i allt vi möter
Matt 14:26-27
När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev
de förskräckta och sade: "Det är ett spöke!"
Och de skrek av rädsla. Men genast sade Jesus
till dem: "Var lugna! Det Är Jag . Var inte
rädda."
 Gud låter oss möta saker som vi inte förstår.
Jesus hade BEFALLT sina lärjungar att fara över
till andra sidan sjön med risken att det skulle
bli höga vågor.
 Gud styrker oss i allt som händer
Frid är ett tillstånd som ska regera i oss oavsett
vad vi möter för det är inte ”något” som
kommer och går utan den är bestående för
det är Herrens närvaro i oss.
Herren leder oss genom allt vi möter
Matt 14:33
De steg i båten och vinden lade sig. Och de som
var i båten tillbad honom och sade: "Du är
verkligen Guds Son!"
 Herren vet vad han gör i våra liv
”Det kan vara enormt stormande i våra liv, men
Jesus står på dessa vågor och säger även till
oss, ”Kom”
 Vi måste överlåta allt till Herren
Det var inte sista gången som de skulle gå
igenom svåra saker för att växa som lärjungar,
men de fick en VIKTIG lärdom hur de ska
hantera situationer.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards