Älmås kvarn

advertisement
Älmås kvarn
Älmås kvarn var en
gemensam anläggning för
Älmås och Bassarås byar.
Här gäller det att ta sig över
Kölsbäcken. Var försiktig,
det kan finnas en spång
men den kan vara hal. Det
kan vara säkrare att vada i
bäcken.
GPS-koordinater:
6302497N, 1347425Ö
Download
Random flashcards
Create flashcards