lynn´s ansökan

advertisement
Reijo Anttonen
• Systemansvarig - IT
FTV landstinget
• 55 år
• Gift
• 2 barn 23 resp 27 år
• Entusiastisk
• Kompetent, kunnig
• Samarbetsvillig
• Öppen, utåtriktad
• Arbetsvillig
• Lång och bred
erfarenhet inom ITområdet mer än 30 år
• Full
yrkesförarutbildning
Vill gärna träffa Er för
en diskussion....
om ev anställning/
uppdrag
Jag kan bidra med
detta
på Ert företag.........
• Full Yrkesförarutbildning inkl ADR,
Truck, Taxileg, yrk.komp buss och med
erfarenhet av körning med:
- grusbil i min ungdom
- Lastbil förs för Växjöbagaren 74 - 75
- lastbil Lessebo Fjärr AB
- buss Örbo buss
- styckegodskörning vid inhopp
- busskörning vid sjukdom/frånvaro/spec best
• projektledarerfarenhet
–
deltagit i flera projekt på FK, RFV, FKF
• arbetsledarerfarenhet
–
under mina 12 år på FK haft ansvaret över
ADB-staben med 3 anställda, samt 8 st
systemadministratörer på resp ck/lk
• systemutveckling
–
Flera olika modeller och metoder
• databaserfarenhet
–
Sybase, Oracle, Progress, Informix, SQL-server
konstruktion, installation, underhåll mm
• nätverks-/datakommunikation/systemadministrations-kunskaper
–
Lan Manager, windows server 2000/2003, Lan
Server bla, TCP/IP,IPX mm planering,
installation, underhåll, felsökning
Jag kan bidra med
detta
på Ert företag.........
• operativsystemkunskaper i
– unix (SCO o AIX), linux, windows nt,
win95 Win98, WinXP/ME/PRO,
Win2000/2003, Novell, Os/2 med
installation, underhåll, felsökning,
• datatekniska kunskaper
– hårdvaruinstallation, felsökning,
utbyte av delar, installation av div
komponenter/drivrutiner mm
• vana vid kundkontakter
– kravspec, support, service,
utveckling av olika system,
”försäljning” av applikationer mm
• vana vid myndighetskontakter
– samarbete med FK, RFV, FKF, RSV,
Statskontoret, Lokala skattemyndigheter, Kommuner osv.
Jag kan bidra med
detta
på Ert företag.........
•ubildningsvana (grund- och
fortsättningskurser) inom olika
datakniska grenar som
–applikationer WORD, WP, Powerpoint
Excel, Projektplanering mm
–operativsystem dos, windows 95,
windows 98, windows nt,windows
2000/2003, Windows XP,unix
–databashantering/utveckling/
konstruktion
•utvärderingar/kravspec/analyser
–deltagit i flera utvärderingsprojekt
»för FK Kronoberg
»för RFV (Riksförsäkringsverket)
»för FKF
(Försäkringskasseförbundet)
Meritlista
• Utbildning
– Studentexamen på reallinjen/biologisk gren,
Älmhult,
1968
– Högskolan i Växjö, Växjö, 1976 - 79
Betendevetenskaplig grundkurs 20p
Pedagogik
10p
Arbetslivspsykologi
10p
Sociologi
20p
ADB allm kurs 1-20 p
20p
ADB allm kurs 20 -40p
20p
ADB allm kurs 40 -60p
20p
ADB allm kurs 60 -80p
20p
ADB allm kurs 80 -100p
20p
ADB databashantering
5p
– Kurser i
Projektledning, Projektabete, Konsulting,
Databasadministration
Programering, Systemutveckling Nätverk,
Social kompetens
– Yrkesförarutbildning, ADR, Truck, Taxileg,
Yrkesförarkompetens Buss, BE, C, CE, DE
Kurser:
1987
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1995-
Informix-databas-konstruktion / utveckling
Nätadministration
SCO-unix-utbildning
Certifiering Lan Manager Inter&oper
Analys-kravspec-utvärderings-utb SIPRI
Projektutbildning
Sybase databas-konstruktion/utveckling
Reflektion modell/metoder utveckling
TokenRing nätverksutbildning / certifiering
Progress- programmering / utveckling
Konsult - utbildning
TCP-IP kommunikation RFV
Grupp - dynamik / processer
Mycket egna studier om projekt-ledning –
dynamik Systemadministration, Novell,
Microsofts produkter, internet/intranet
1999-0 Oracle databasadministration
1999-00 Windows2000pro, 2000server, 2000adv
server
1999-00 Oracle samtliga cbt-kurser databasadministration
2000-02 WinXP, Windows 2003 server
Meritlista
• Anställning
– Lagerbiträde, Daghlbergs Bil AB
Älmhult 1968 -70
– Verkstadskontorist, Göinge Bil AB
Älmhult 1970 - 72
– Delägare ansvarsområde kontor,
lager,verkmästare, Auto i Älmhult AB
Älmhult 1972 - 74
– Försäljare, Växjöbagaren AB
Växjö 1974 - 75
– Programmerare, Ekonomkonsult I
Växjö AB, Växjö 1979 - 80
– Datakonsult, Modulföretagen AB
Stockholm 1980 - 81
– Larm-/data- operatör, SOS alarmering
AB Växjö 1981 - 84
– Systemutvecklare, Datalaget i Växjö
AB Växjö 1984 - 85
– Projektledare ADB (ADB-ansvarig/ITsamordnare),
Försäkringskassan Kronoberg
Växjö 1985 - 97
– IT-administratör, Kungsmadskolan,
Växjö 1997 - 98
– Systemkonsult, IST Swerige AB
Växjö 1998 - 2000
– Systemansvarig, Landstinget FTV
Växjö 2000 -
Fritidsintressen
•
•
•
•
•
•
•
Familjen
Klassisk Musik
Litteratur
Motion
Båten/Havet
Trädgård/huset
Utlandsresor
Övrig info samt krav:
Löneanspråk:
Enl avtal men förhandlingsbar
beroende på anst.form (äv Fskattebevis)
Tillträdesdag:
Efter överenskommelse
Referenser:
Kent Öhlén Växjö Nya Trafikskola
Tfn 0470 – 45350 0705-667672
Ni når mig
• Telefon
– 0470 - 75 20 11 / 0702 – 610 369
• Adress
–
–
–
–
Odensjö
340 32 Grimslöv
Email: [email protected]
Webb: www.reijo.se
Download